İdari Yapılar

İdari Yapılar

Alman, Avusturyalı ve İsviçreli mimarların Ankara için tasarladığı binaların listesi, Cumhurbaşkanlığı Konutu’ndan başlayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne, çok sayıda bakanlık binası, üniversite, okul ve elçiliklere dek uzanmakta, erken Cumhuriyet döneminin büyük ve önemli binalarını kapsamaktadır.

Bu mimarlar yeni başkent Ankara’nın temelinin atılmasına katkıda bulunmuşlar, Türkiye’nin kentleşme ve modernleşme sürecinde sadece Ankara’yla sınırlı kalmayan önemli bir rol oynamışlardır. Söz konusu binaların neredeyse tamamı bugün de hâlâ ilk baştaki işlevleri doğrultusunda kullanılmaktadır ama hemen hepsi resmi bina olduğundan genellikle halka açık değildir.

Goethe-Institut Ankara
2010