Diğer Tesisler

Diğer Tesisler

Ankara’da yukarıda sıralanan kategorilerin hiçbirine girmeyen binalar da mevcuttur. Bunların en önemlisi otuzlu yılların ortasında Martin Elsaesser’in tasarladığı Cebeci Mezarlığı’dır. Ayrıca Devlet Opera ve Balesi binası, Sayıştay ve Yargıtay binası ve Fuat Bulca evidir. Yabancı mimarlar o dönemde çok az konut tasarlamıştır. Fuat Bulca Evi bunlara bir örnek olup Kavaklıdere semtinde inşa edilmiştir.
Goethe-Institut Ankara
2010