KONCEPT OG IDÉ

OPFINDERLAND TYSKLAND – BANEBRYDENDE FORSKNING

Biler, fjernsyn eller computere – tyske opfindelser forandrer verden.

Aktuelt ligger Tyskland blandt de tre bedst placerede lande med hensyn til patentansøgninger, og har et stadig stigende antal beskæftigede inden for videnskab og forskning. Med andre ord, er der gode udsigter for en innovativ fremtid i et innovativt land – også for unge mennesker fra andre lande, der skulle have lyst til et studie- eller forskningsophold i Tyskland.

I samarbejde med Fraunhofer Selskabet og Max Planck Selskabet har Goethe-Instituttet lavet en udstilling om opfinderlandet Tyskland.

Baggrund
OPFINDERLAND TYSKLAND – BANEBRYDENDE FORSKNING fortæller om epokegørende tyske opfindelser inden for forskellige naturvidenskabelige discipliner. Der præsenteres både historiske opdagelser såvel som fremtidsorienterede nyskabelser. Og vi vil selvfølgelig også kaste et blik på det tyske forskningsmiljø.

Opbygning
Prægnante citater fra kendte personer indleder hver af de syv emneområder: datalogi, energi, transport, kommunikation, medicin, optik og materialer. Til hvert område er der udvalgt fem til seks udstillingsgenstande, der forklares i billeder og ord på tilhørende plancher. Interaktive elementer opfordrer til aktiv deltagelse. Der indgår også film og lyttestationer. I udstillingens midterste del kan de besøgende få informationer om studie- og forskningsmuligheder i Tyskland.

Anvendelse
OPFINDERLAND TYSKLAND – BANEBRYDENDE FORSKNING er en vandreudstilling, der i de næste år vil turnere rundt på forskellige Goethe-Institutter i hele verden. Den henvender sig til unge mellem 15 til 25 år fra skoler og højere uddannelsessteder. Udstillingen er tosproget, således at den fås på tysk og på værtslandets sprog.
Deltagere
Projektledelse/koordination
Goethe-Instituttet / Sigrid Savelsberg
www.goethe.de

Videnskabelig kooperationspartner/rådgivning
Max Planck Selskabet / dr. Andrea Wegener
ww.mpg.de
Fraunhofer Selskabet / Petra Meiners
www.fraunhofer.de

Udstillingskoncept og design
krafthaus, das Atelier von facts and fiction

Kunstnerisk ledelse
krafthaus / Patrizia Widritzki

Grafisk design
krafthaus / Anna Gemmeke

Udformning og opbygning
designatics / Michael Kientzler

Webdesign
<i-D> internet + Design GmbH & Co. KG

Co-design og udførelse
eskima design und allesweiszVi vil gerne takke alle, der med deres forslag, billeder, film og udstillingsgenstande har medvirket til at muliggøre denne udstilling.