ΑφίσεςΕίστε εκπαιδευτικός και βρίσκετε το θέμα ενδιαφέρον;
Αλλά δεν έχετε την ευκαιρία να επισκεφθείτε την έκθεση;


Τότε ίσως σας ενδιαφέρει η σειρά από αφίσες της έκθεσης «Γερμανία – Η χώρα των εφευρέσεων και της έρευνας». Οι 16 αφίσες μεγέθους Α1 παρουσίαζουν το ίδιο περιεχόμενο με ελαφρώς συντομευμένη μορφή. Όλα τα Goethe-Institute και πολλοί από τους συνεργάτες μας έχουν αποκτήσει από ένα αντίγραφο των αφισών. Παρακαλώ απευθυνθείτε στο Goethe-Institut της περιοχής σας.
Παραρτήματα Goethe-Institut

Οι αφίσες συνοδεύονται από εκπαιδευτικό υλικό κατάλληλο για τα γλωσσικά επίπεδα Α1 – Β1.
Υλικό