Εφευρέσεις

ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ

Η έκθεση «Γερμανία – Η χώρα των εφευρέσεων και της έρευνας» παρουσιάζει πρωτοποριακές εφευρέσεις από τη Γερμανία. Στο επίκεντρο βρίσκονται τόσο ιστορικές ανακαλύψεις, όσο και μελλοντικές καινοτομίες στους τομείς της πληροφορικής, ενέργειας, επικοινωνίας, κινητικότητας, ιατρικής, οπτικής και των υλικών.