ΕΚΘΕΣΗ

  • Τα εγκαίνια της έκθεσης με αφορμή την από κοινού δεξίωση του Ινστιτούτου Max-Planck και του Ινστιτούτου Faunhofer στις 9 Σεπτεμβίου 2015 στο Βερολίνο. © David Ausserhofer
  • Τα εγκαίνια της έκθεσης με αφορμή την από κοινού δεξίωση του Ινστιτούτου Max-Planck και του Ινστιτούτου Faunhofer στις 9 Σεπτεμβίου 2015 στο Βερολίνο. © David Ausserhofer
  • Τα εγκαίνια της έκθεσης με αφορμή την από κοινού δεξίωση του Ινστιτούτου Max-Planck και του Ινστιτούτου Faunhofer στις 9 Σεπτεμβίου 2015 στο Βερολίνο. © David Ausserhofer
  • Τα εγκαίνια της έκθεσης με αφορμή την από κοινού δεξίωση του Ινστιτούτου Max-Planck και του Ινστιτούτου Faunhofer στις 9 Σεπτεμβίου 2015 στο Βερολίνο. © David Ausserhofer
  • Τα εγκαίνια της έκθεσης με αφορμή την από κοινού δεξίωση του Ινστιτούτου Max-Planck και του Ινστιτούτου Faunhofer στις 9 Σεπτεμβίου 2015 στο Βερολίνο. © David Ausserhofer
  • Τα εγκαίνια της έκθεσης με αφορμή την από κοινού δεξίωση του Ινστιτούτου Max-Planck και του Ινστιτούτου Faunhofer στις 9 Σεπτεμβίου 2015 στο Βερολίνο. © David Ausserhofer
  • Τα εγκαίνια της έκθεσης με αφορμή την από κοινού δεξίωση του Ινστιτούτου Max-Planck και του Ινστιτούτου Faunhofer στις 9 Σεπτεμβίου 2015 στο Βερολίνο. © David Ausserhofer
  • Τα εγκαίνια της έκθεσης με αφορμή την από κοινού δεξίωση του Ινστιτούτου Max-Planck και του Ινστιτούτου Faunhofer στις 9 Σεπτεμβίου 2015 στο Βερολίνο. © David Ausserhofer