ชุดโปสเตอร์

โปสเตอร์นิทรรศการหากคุณเป็นครูและสนใจหัวข้อนี้ แต่ไม่สามารถมาชมนิทรรศการสัญจรนี้ได้

คุณอาจสนใจนิทรรศการ เยอรมนี ดินแดนนักประดิษฐ์ ในรูปแบบโปสเตอร์ 16 ใบขนาด A1 ซึ่งนำเสนอเนื้อหาแบบย่อ สถาบันเกอเธ่ทุกแห่งและผู้ร่วมจัดงานหลายหน่วยงานมีโปสเตอร์ดังกล่าว (เริ่มส่งมีนาคม พ.ศ.2559) สอบถามสถาบันเกอเธ่ในประเทศของคุณ
สถาบันเกอเธ่ ทั่วโลก

นิทรรศการโปสเตอร์มีเอกสารให้คำแนะนำการใช้โปสเตอร์ในการสอนในระดับ A1-B1
เอกสาร