Домување во Германија

Оваа рубриката Ве упатува кон можностите за барање живеалиште во Германија.

Интересно за Германија е тоа што повеќето Германци живеат во изнајмени домови. Во помалите места обично може да најдете живеалиште многу побрзо отколку во големите градови, па затоа потрагата по живелиште често може да трае долго. Меѓу другото, закупнините во поголемите германски градови се многу високи.

Живеалишта може да побарате во весниците во рубриката „Immobilien“ или, пак, на интернет.

Врските:
https://www.make-it-in-germany.com/de/leben-in-deutschland/wohnen/wohnungssuche
https://www.study-in-germany.de/de/aufenthalt-planen/wohnen/wohnung-finden_26611.php
https://www.immobilienscout24.de/wohnen/mietwohnungen.html