Плоштад Дијаспора

Собирно место со релевантни понуди за советување, германски институции и културни и спортски клубови од Северна Македонија, Косово и Албанија

Република Северна Македонија

Информации во врска со виза, правила околу патување во Германија, карантин и други одредби
 
Информации во врска со виза може да добиете во Германската амбасада: 

Германската амбасада
Информации во врска со нотарски услуги и документ:
Информации за конзуларни прашања:
 


Информации за положбата и правата на иселениците од Република Северна Македонија и за помагање на нивниот културен развој и унапредувањето на врските со нив и нивните организации:


Информации за прединтеграциски курсеви, советување за миграција:


Информации за спортски и културни здруженија:


Информации за иницијативи за интегрирање на повратници:


Информации за соработка помеѓу Германија и Република Северна Македонија:

Албанија


Информации во врска со виза, правила околу патување во Германија, карантин и други одредби
Информации во врска со нотарски услуги и документи:
Информации за конзуларни прашања за албанци во Германија:
Информации за прединтеграциски курсеви, советување за миграција:
Информации за миграциско законодавство и управување со миграцијата во Албанија:
Информации за иницијативи за интегрирање на повратници во Албанија:
Информации за спортски и културни здруженија:
Здружение на германско-албански друштва, поединци и институции кои се залагаат за поголема соработка на теми за интеграција и учество:
Информации за соработка помeѓу Германија и Албанија:
 

Косово

Информации во врска со виза, правила околу патување во Германија, карантин и други одредби

Германска амбасада во Косово
Информации во врска со нотарски услуги и документ
Информации за конзуларни прашањ
Спортски и културни здружениј
Информации за иницијативи за интегрирање на повратници во Косово
Информации за миграциско законодавство и управување со миграцијата во Косово
Инфорамции за соработка помеѓу Германија и Косово