Vullnetarizmi

Angazhimi social – vullnetarizmi (Ehrenamt)

Në Gjermani, një pjesë e madhe e popullsisë është e përkushtuar ndaj vullnetarizmit social. Pa dallim nëse gjermanët janë në një fushë sportive, në shtëpi pensioni ose në ndonjë segment tjetër shoqëror, vullnetarizmi pasuron bashkëjetesën e tyre përmes angazhimit shoqëror. Duke vepruar kështu, ata ofrojnë ndihmë dhe mbështetje për njerëzit në situata të ndryshme të vështira të jetës.

Angazhimi shoqëror jo vetëm që ka kuptim, por është vërtet argëtues. Njerëzit që merren me këtë lloj aktiviteti marrin mirënjohje të jashtëzakonshme, dhe përmes kësaj kënaqësi personale.

Lidhjet:
https://ehrenamt.bund.de/#das-ehrenamt
https://www.make-it-in-germany.com/de/leben-in-deutschland/engagement/deutschland
https://www.bamf.de/DE/Themen/Integration/AkteureEhrenamtlicheInteressierte/EhrenamtlichesEngagement/IntegrationFreizeitSport/intergation-freizeit-sport-node.html