4 persona, nëna, babai dhe 2 fëmijë në aeroport

Gjermania - Udhërrëfyesi im

© Goethe-Institut/Dimitar Petrovski

Gjermania - Udhërrëfyesi im

Në portalin “Gjermania - Udhërrëfyesi im” ndahen informacione për jetën e përditshme dhe të punës në Gjermani. Emigrantët si punëtorë të kualifikuar, bashkëshortët dhe familjet e tyre nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia e Veriut marrin informacione në gjuhën shqipe dhe maqedonase. Këto informacione kontribuojnë në lehtësimin e procesit të integrimit në Gjermani.

Një çift, mashkull dhe femër, duke parë diçka në telefon së bashku.
© Shutterstock

Videos

Laptop, një person pa trupin e sipërm, duke shkruar diçka
© Shutterstock

Mëso më shumë

Njerëz në park, të shtrirë, ose lëvizin ose reziten
© Shutterstock

Sheshi i Diasporës

Partnerë

Goethe-Zentrum Kooperationspartner Prishtina
Goethe-Zentrum Kooperationspartner
Goethe-Zentrum Kooperationspartner Tirana
Goethe-Zentrum Kooperationspartner

AMIF Logos