Sheshi i Diasporës

Vend i takimeve me oferta përkatëse për këshillim, institucionet gjermane dhe klubet kulturore dhe sportive nga Maqedonia e Veriut, Kosova dhe Shqipëria

Maqedonia e Veriut

Informcione lidhur me vizat, rregulla rreth udhëtimit në Gjermani, karantina dhe dispozita tjera
Informacione lidhur me vizat mund të merrni në Ambasadën gjermane:

Ambasadën gjermane
Informacione lidhur me shërbimet dhe dokumentet e noteris

Shqipëria


Informacione lidhur me vizat, rregullat rreth udhëtimit në Gjermani, karantina dhe dispozita tjera
Informacione lidhur me shërbimet dhe dokumentet e noterisë:
Informacione për çështje konsulare për shqiptarët në Gjermani:
Informacion mbi kurset e para-integrimit, këshillim për migracionin:
Informacione për legjislacionin e migracionit dhe menaxhimin me migracionin në Shqipëri:
Informacione për iniciativat për integrim të personave që kthehen në Shqipëri:

Informacione për shoqatat sportive dhe kulturore:
Asociacioni i shoqatave, individëve dhe institucioneve gjermano-shqiptare që përpiqen për një bashkëpunim më të madh në temat e integrimit dhe pjesëmarrjes:
Informacione për bashkëpunimin midis Gjermanisë dhe Shqipëris:
 

Kosovë

Informcione lidhur me vizat, rregulla rreth udhëtimit në Gjermani, karantina dhe dispozita tjera

Ambasada gjermane në Kosovë:
Informacione lidhur me shërbimet dhe dokumentet e noterisë
Informacione për çështje konsullar
Shoqatat sportive dhe kulturor
Informacione për iniciativat për integrimin e personave që kthehen në Kosov
Informacione për legjislacionin e migracionit dhe menaxhimin me migracionin në Kosov
Informacione për bashkëpunimin mes Gjermanisë dhe Kosovë