Redaktorka
Tereza Semotamová

Tereza Semotamová Foto: © Richard Klíčník

Redaktorka
Tereza Semotamová

má ráda příběhy obyčejných lidí, co dělají neobyčejné věci a mění tak svět. Jako redaktorka JÁDU se snaží takové příběhy vyhledávat. Pochází z moravské vesnice Spešov, vystudovala dramaturgii a scenáristiku na JAMU, německý jazyk a literaturu na FF MU, napsala doktorskou práci o německých rozhlasových hrách 50. let. Překládá současnou německojazyčnou beletrii, věnuje se publicistice a vlastní tvorbě. Její román Ve skříni vyšel v roce 2018 česky a v roce 2019 německy.

There's an error when we're trying to load the data. Please refresh the page to try again.