Autorka
Kateřina Kudláčová

KK

Autorka
Kateřina Kudláčová

vystudovala teorii a dějiny výtvarných umění v Olomouci a také atelier audiovize na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Od konce studií pracuje jako kulturní publicistka, zajímá se o průniky ekologie s uměním.

There's an error when we're trying to load the data. Please refresh the page to try again.