Autor
Sandro Abbate

Sandro Abbate Foto: © privat

Autor
Sandro Abbate

je napůl Ital a napůl Němec, vyrůstal v bikulturní domácnosti. Od malička se zajímá o výměnu mezi kulturami a je pevně přesvědčen o tom, že otevřený postoj vůči všemu novému člověku přináší jen výhody. Během svého studia kulturologie se zaměřením na literaturu se Sandro intenzivně zabýval tématem migrace a jejímu zpracování v literatuře. V současné době píše pro různé časopisy a týdeníky především o literatuře a dalších kulturních tématech. A když zrovna nepíše, tráví čas se svými děti v lesích v místě svého rodiště nebo si vychutnává sporadické chvíle klidu, dobré knihy a čerstvý mátový čaj.

There's an error when we're trying to load the data. Please refresh the page to try again.