Autorka
Lara Schech

Lara Schech Foto: © privat

Autorka
Lara Schech

pochází z Drážďan. Studovala v Německu, Francii, Rusku a Číně a po absolvování magisterského studia energetického hospodářství pracuje u energetické společnosti. Je zakládající členkou neziskové organizace Klimadelegation a jako „mladá delegátka“ se účastní klimatických konferencí OSN.

There's an error when we're trying to load the data. Please refresh the page to try again.