„Německo mluví“ Hádat se – z lásky k demokracii

Projekt „Německo mluví“ propojuje lidi s odlišnými politickými názory. Může diskuse lidi spojovat? Pro Jochena Wegnera, šéfredaktora webového portálu „Zeit Online“ a spoluiniciátora akce, jde o experiment – s obrovským ohlasem.

Jedné červnové neděle v roce 2017 se v Německu sejde 1200 lidí, aby se ve dvojicích dohadovali – o tom, jak by politika měla utvářet zemi a jaké hodnoty ve společnosti platí. Rok a pár měsíců nato se schází 8000 diskutérů. Každý z nich diskutuje pár hodin s někým, jehož názor se liší od názoru toho druhého. O co jde?

Projekt „Německo mluví“, který vznikl v redakci Zeit Online, je zprostředkovatel partnera ke sporu – politický tinder, dalo by se říct: ten, kdo se chce zúčastnit, musí zodpovědět sadu kontroverzních otázek. Například: „Mělo by Německo své hranice kontrolovat striktněji?“ nebo „Mělo by se maso výrazněji zdanit, aby se jeho konzumace snížila?“ Na základě odpovědí a uvedeného poštovního směrovacího čísla algoritmus propojí ty, kteří bydlí co nejblíž a zároveň mají co nejrozporuplnější názory.

Lze „odštěpené sféry“ znovu stmelit?

Jochen Wegner, šéfredaktor Zeit Online, akci spoluvytvořil. Nápad se zrodil při volbách do Spolkového sněmu v roce 2017: „Hodně jsme brainstormovali, a to pod vlivem voleb v USA a ve Francii a také brexitu. Téma, které se pro tyto události zdálo být společné, bylo to, že lidé už spolu nemluví. Existují odštěpené sféry.“ Jakožto pokus diskurs v Německu opět rozproudit, vznikla první verze projektu „Německo mluví“.

I sám Jochen se roku 2017 akce zúčastnil a sešel se v Berlíně s mladým mužem, co bydlí ve stejné čtvrti. Wegner si to setkání vybavuje jako „dobrý politický rozhovor se skutečně příjemným sousedem“. Po setkání rešeršoval a zjistil, že ten mladík má za sebou minulost jako neonácek – tato informace u něj vedle k zamyšlení. „Byl to velmi inteligentní, milý člověk. Na můj vkus měl zčásti poněkud divné názory, ale ne vyšinuté. To na mě hodně zapůsobilo. Změnilo to moji představu o lidech, s nimiž normálně nerad komunikuju.“

Propast není zase tak hluboká

Když účastníci akce „Německo mluví“ redakci později své diskuse reflektovali, často přiznali úžas: ta názorová propast není zase tak hluboká. Když se lidé setkají, je jednoduší porozumět myšlenkám a pocitům druhého. Podle Wegnera jde o ten nejlepší možný výsledek: „Toho, že lidé, kteří mají velmi odlišný názor, najdou rovinu, na níž dovedou diskutovat, toho chceme dosáhnout.“ Společenský účel akce podle Wegnera ovšem mít nemá: „Myslím, že by byla velká chyba tvrdit, že akce má opravit společnost.“ Projekt chápe spíše jako umělecké dílo: „Stojí sám za sebe. Jeho fungování se samo obhajuje tím, že funguje: když se dva lidé s odlišnými názory osobně sejdou a potom spolu dokonce několik hodin hovoří, pak věc splnila svůj účel. Nerad bych do této akce projikoval nějaké vize.“

Roku 2018 byl projekt „Německo mluví“ oceněn cenou Grimme Online Award. Dle vyjádření poroty se Zeit Online odvážil vstoupit „zpoza hranic žurnalistiky přímo do společnosti“. Projekt má za cíl fungovat proti polarizaci, cílem je budovat v lidech respekt k lidem s odlišnými názory, čímž slouží „v nejlepším smyslu demokracii“.

Tento princip politické kontaktní burzy má ohlas nejen v Německu. Ve spolupráci s webovým portálem Zeit Online a s mediálními partnery z Itálie, Rakouska, Norska, Kanady a Dánska vznikl software „My Country Talks“. Díky tomuto programu je možné pořádat podobné akce v každém městě a každé zemi. A potom se lidi aktivně dohadují: ve Švýcarsku, v Austrálii, v Japonsku, v Argentině a na Aljašce se konají nebo plánují rande s cílem diskutovat.

„Chcete potkat Evropana, se kterým se můžete hádat?“

Proč je ale vůbec potřeba hovořit tak intenzivní? Možný důvod skýtají data o účastnících: kolem 60 procent účastníků, kteří se roku 2018 na akci „Německo mluví“ přihlásili, pocházejí z velkých měst, jen 14 procent žije na venkově. Právě ve městech často vznikají společensky homogenní čtvrti, člověk jen stěží potká někoho s jinými politickými názory.

Jochen Wegner další vývoj považuje za rozhodující - „zmenšují se a mizejí instituce, které umožňují diskurs mimo určité hranice: sportovní kluby, církve, politické strany. Tyto instituce, které skýtají jistou diverzitu, se spíše zmenšují, než zvětšují. Místo nich ale nic nového nevzniká.“ Internet je v tomto smyslu nemůže nahradit: „Mysleli jsme, že internet je místo, kde se my všichni sejdeme a budeme diskutovat. To se ale tolikrát nestalo. Často tam na sebe jen řveme nebo si vzájemně potvrzujeme naše názory.“

Vést rozhovor offline s lidmi jiného názoru – to vyžaduje přemáhání. Ale: konfrontace dvou lidí založená na respektu je hodnotným příspěvkem k větší soudržnosti a pokus „vést dialog i přes rozpory“. Tak o projektu hovoří spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier, který nad projektem „Německo mluví“ převzal záštitu. V říjnu 2019 se tedy v Německu bude opět diskutovat. A předtím by se mohla konat ještě i evropská verze projektu, říká Wegner: „Před volbami do Evropského parlamentu v květnu jsme naplánovali ještě jednu akci v Evropě. I pro tu ale platí: Nechceme zachránit Evropu. Ale možná se chcete sejít s nějakým Evropanem, se kterým se můžete hádat? To přece zní skvěle.“
 

Mohlo by vás zajímat

Failed to retrieve recommended articles. Please try again.

Doporučení redakce

Failed to retrieve articles. Please try again.

Nejčtenější články

Failed to retrieve articles. Please try again.