Lukas Bärfuss: Koala

Lukas Bärfuss
© Lea Meienberg

So, 11.06.2022 13:00 - 13:50

Výstaviště Praha Holešovice, Ateliér Evropa

Výstaviště 67
170 90 Praha 7

Detaily

Jazyk: Německy a česky se simultánním překladem
Vstup: S platnou vstupenkou na knižní veletrh

Odkazy k tématu

Čtení a diskuze s autorem se budou točit kolem jeho románu Koala, ve kterém se autor vyrovnává se sebevraždou svého bratra a podniká tak poutavou cestu do vlastního nitra i do dějin tohoto společenského fenoménu. Za tento literární počin získal autor Švýcarskou literární cenu (2014) a také Cenu Georga Büchnera (2019), nejvýznamnější literární cenu za německojazyčnou literaturu.

Rozhovoru se zúčastní také překladatelka Koaly do češtiny Tereza Semotamová a celou diskuzi bude moderovat Jan Trna z Filosofické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně, který se dlouhodobě věnuje literárnímu dílu Lukase Bärfusse v celé jeho šíři.

Autorské čtení a následná debata s autorem proběhnou v němčině a budou překládány a tlumočeny do češtiny.

Překladatelka, spisovatelka a scénáristka Tereza Semotamová (*1983) vystudovala dramaturgii a scenáristiku na JAMU, německý jazyk a literaturu na FF MU. Pracuje jako redaktorka platformy jádu pražského Goethe-Institutu. Věnuje se publicistice, spolupracuje s rozhlasem, je autorkou rozhlasových her. Roku 2018 vyšla její první samostatná prozaická kniha Ve skříni. Překládá současnou německojazyčnou beletrii a drama (např. Marcus Braun, Michael Stavarič, Gregor Sander, Sibylle Berg, Marion Poschmann, Anja Hilling). Je členkou výboru Obce překladatelů.

Jan Trna (*1990) vystudoval učitelství a překladatelství německého jazyka na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V rámci studia se účastnil badatelských pobytů na univerzitách ve Vídni, Regensburgu, Würzburgu, Greifswaldu a Saarbrückenu. V současnosti je činný jako vysokoškolský a středoškolský pedagog, publikuje texty k současnému německojazyčnému dramatu, translatologickým a literárně-didaktickým tématům. Jako tlumočník spolupracoval například s Moravskou zemskou knihovnou nebo Českým rozhlasem Vltava.