Правила та умови користування сайтом

goethe.de (далі – Сайт)
Адреса: Oskar-von-Miller-Ring 18,
80333 München
тел.: +49 89 15921-0,
info@goethe.de
Goethe-Institut e. V. (далі – Goethe-Institut)

Зміст

 1. Сфера дії і предмет договору
 2. Реєстрація облікового запису та укладання договору
 3. Послуги Goethe-Institut
 4. овязки користувача та правила поведінки
 5. Санкції за порушення договірних зобов’язань; відсторонення від платформи
 6. Надання неексклюзивних прав
 7. Гарантія і відповідальність
 8. Строк дії договору та його закінчення
 9. Зміна умов користування
 10. Вибір застосовного права
 11. Вирішення спорів
 12. Право відкликання договору
 

1. Сфера дії і предмет договору

Цей договір містить умови та правила, які регулюють відносини між Користувачем і Goethe-Institut, який виступає оператором Сайту, що виникають після реєстрації Користувача на Сайті і стосуються користування персоналізованими розділами Сайту.    

Предметом договору є безоплатне користування Сайтом як інформаційно-комунікаційною платформою (далі – Сервіс). Договір не охоплює платні дистанційні навчальні курси, які регулюються винятково Загальними умовами комерційної діяльності.      

2. Реєстрація облікового запису та укладання договору

Користування персоналізованими розділами Сайту можливе тільки за умови попередньої реєстрації. Під час реєстрації Користувач зобов’язаний надати правдиву інформацію й ознайомитися з Політикою конфіденційності. Після того, як Користувач зареєструвався, йому надсилається електронний лист зі сполучкою для підтвердження реєстрації. Договір про безоплатне користування Сайтом набуває чинності з моменту активації облікового запису Користувача з боку Goethe-Institut.

Користувач не має права надавати доступ до свого облікового запису третім особам. Як власник облікового запису Користувач відповідає за захист облікового  запису від неправомірного використання. Він зобов’язаний тримати в таємниці свої дані доступу і захищати їх від третіх осіб. Вказуючи ім’я Користувача, забороняється використовувати назви захищених товарних марок або назви інших фізичних або юридичних осіб.     

3. Послуги Goethe-Institut

Goethe-Institut дозволяє Користувачуеві читати та публікувати матеріали на Сайті і спілкуватися з іншими користувачами відповідно до умов договору. Для цього Goethe-Institut у межах своїх технічних і економічних можливостей безоплатно надає Користувачеві платформу з різними функціями соціальної взаємодії.  
Функції соціальної взаємодії покликані уможливити спілкування та обмін інформацією з тем і питань, пов’язаних з пропозиціями Goethe-Institut у сфері освіти та культури. Goethe-Institut утримує платформу і керує нею для реалізації покладених на нього завдань. Платформа не призначена для обміну загальними думками, самопрезентації користувачів або розважальних цілей.   
У разі тривалого доступу до цифрового продукту ми маємо право вносити до нього зміни, що виходять за межі змін, необхідних для дотримання договірних умов, якщо:

 1. на це є вагома причина;
 2. такі зміни не спричиняють для Вас жодних додаткових витрат;
 3. ми чітко і зрозуміло поінформуємо Вас про такі зміни.

Під вагомими причинами слід розуміти випадки, коли цифровий продукт необхідно адаптувати до нового технічного середовища, зростання кількості користувачів, або випадки, коли зміна цифрового продукту необхідна з інших важливих причин експлуатаційно-технічного характеру.  

Якщо зміна більш ніж значною мірою негативно впливає на можливість доступу Користувача до функцій соціальної взаємодії або на їхню зручність, Goethe-Institut упродовж розумного строку до застосування зміни інформує про неї Користувача електронною поштою і повідомляє Користувачу його права.   

4. Обов’язки користувача та правила поведінки

Якщо Користувач реєструється на Сайті, він зобов’язується завжди надавати правдиву, актуальну та повну інформацію про себе у реєстраційній формі і в жодному випадку не вводити в оману Goethe-Institut або інших користувачів щодо своєї особистості.

Якщо Користувач публікує на Сайті матеріали/повідомлення, він гарантує, що йому належать усі необхідні для цього права. Користувач зобов’язаний не публікувати на Сайті і не надсилати іншим користувачам матеріали/повідомлення, що порушують норми моралі або чинного законодавства. Зокрема Користувач зобов’язаний не публікувати і не надсилати іншим користувачам матеріали/повідомлення,

 • оприлюднення яких є кримінальним або адміністративним правопорушенням,
 • які порушують положення законодавчо-нормативних актів про авторське право, товарні знаки і конкуренцію,
 • які порушують права інших осіб щодо захисту персональних даних (напр., публікація приватних повідомлень без згоди відправника),
 • які мають образливий, неправдивий, расистський, дискримінаційний, небезпечний для молоді або порнографічний зміст,
 • які містять рекламу, у тому числі графічного характеру, сполучки з додатковим текстом або без нього у підписі або у повідомленні/матеріалі.

Користувачі мають завжди дотримуватися загальних правил поведінки («Мережевий етикет») і з повагою ставитися один до одного. Забороняється використовувати Сервіс для погроз, переслідування, завдання будь-якої іншої шкоди користувачам або третім особам, вводити їх в оману або завдавати шкоди їхній репутації або бізнесу.

Крім того, не дозволяється публікувати матеріали/повідомлення, що не пов’язані з  очевидними темами того чи іншого розділу спільноти або іншим чином можуть порушити спілкування з відповідних тем і питань (пункт 3). Це стосується передусім масового публікування подібних або беззмістовних повідомлень («спам»).

Якщо Користувач став свідком порушення цих умов з боку іншого користувача, він зобов’язаний повідомити про це адміністраторам Сайту за електронною адресою kdf@goethe.de.   

5. Санкції за порушення договірних зобов’язань; відсторонення від платформи

У випадку порушення або достатніх підстав для підозри у порушенні договірних зобов’язань, зазначених у пункті 4 (за винятком зобов’язання повідомляти про порушення, вчинені іншими користувачами),  Goethe-Institut на власний розсуд може вжити щодо Користувача таких санкцій:

 • видалити або змінити матеріали/повідомлення Користувача, якщо вони на розсуд Goethe-Institut відповідно до зобов’язань Користувача порушують правила, встановлені пунктом 4;
 • зробити попередження;
 • обмежити користування Сервісом;
 • тимчасово або остаточно заблокувати доступ;
 • розірвати договір про користування Сайтом і видалити усі дані та матеріали/повідомлення Користувача, у тому числі безстроково та без попереднього повідомлення.

Якщо опублікований матеріал/повідомлення порушує умови пункту 4, Goethe-Institut може його заблокувати без попередження. Goethe-Institut інформує про це Користувача, який має право на пояснення. Якщо з’ясується, що матеріал/повідомлення не порушує умови пункту 4, то Goethe-Institut його розблоковує.

Goethe-Institut блокує доступ Користувача без попередження тільки у випадку умисних, систематичних або інших аналогічних вагомих порушень правил поведінки.

Goethe-Institut спочатку тимчасово блокує доступ Користувачу до Сайту і дає йому змогу у розумний строк надати пояснення. Рішення про остаточне блокування доступу Goethe-Institut ухвалює тільки після отримання пояснень Користувача або по закінченню розумного строку.

Користувач звільняє Goethe-Institut від будь-яких претензій третіх осіб у випадку порушень вказаних у пункті 4 зобов’язань з вини Користувача (за винятком зобов’язання повідомляти про порушення з боку інших користувачів). Для захисту від таких претензій Користувач зобов’язаний добросовісно допомагати Goethe-Institut і надавати йому будь-яку інформацію та всі матеріали/документи. Користувач також зобов’язаний взяти на себе всі витрати на необхідний юридичний захист Goethe-Institut. Інші права та вимоги Goethe-Institut щодо відшкодування збитків залишаються без змін.     

6. Надання неексклюзивних прав

Авторські права на розміщені матеріали/повідомлення, якщо вони підпадають під захист авторського права, зберігаються за відповідним Користувачем. Водночас Користувач, розміщуючи свої матеріали/повідомлення на goethe.de, надає Goethe-Institut неексклюзивне, чинне у всіх країнах світу, безстрокове право:

 • надавати аудиторії Сайту постійний доступ до цих матеріалів/повідомлень (а також їхніх перекладів) на Сайті;
 • тиражувати та розповсюджувати ці матеріали/повідомлення (а також їхні переклади) у друкованих виданнях;
 • змінювати їхнє розміщення на Сайті, об’єднувати з іншими матеріалами/повідомленнями;
 • редагувати матеріали/повідомлення, зокрема скорочувати, перекладати, змінювати розміщення на Сайті та/або об’єднувати з іншими матеріалами/повідомленнями, розміщеними на Сайті та поза ним;
 • змінювати або видаляти частини матеріалів/повідомлень, якщо це необхідно згідно з пунктом 5.

Користувач не має права вимагати видалення або виправлення розміщених ним матеріалів/повідомлень. Це положення не стосується норм, встановлених Загальним регламентом про захист даних (Регламент ЄС 2016/679), Закону Німеччини про авторське право та інших правових зобов’язань Користувача щодо видалення (стирання) даних.      

7. Гарантія і відповідальність

Якщо у цифровому продукті виявляться дефекти, Користувач має право заявити гарантійні вимоги. Строк для пред’явлення вимог стікає через два роки з моменту початку користування, але не раніше ніж за рік після закінчення дії договору.   

Вимоги Користувача про відшкодування шкоди до Goethe-Institut, його органів і працівників виключені, якщо інше не передбачено у положеннях нижче. Винятки  становлять вимоги про відшкодування шкоди, які ґрунтуються на гарантії або завіряннях Goethe-Institut, пов’язаних з завданням шкоди життю або здоров’ю людини, або виникають на підставі Закону Німеччини про відповідальність виробника за шкоду, заподіяну дефектною продукцією, та вимоги про відшкодування шкоди на підставі порушення істотних договірних зобов’язань. Істотними вважаються такі договірні зобов’язання, виконання яких є необхідним для досягнення мети договору. Звільнення від відповідальності також не поширюється на випадки заподіяння шкоди внаслідок порушення зобов’язань надавачем послуг, його законним представником або довіреною особою умисно або через грубу недбалість.   

8. Строк дії договору та його закінчення

Цей договір укладається на невизначений строк і може бути розірваний сторонами у будь-який час у письмовій формі (наприклад, електронним листом).

Goethe-Institut має право, але не зобов’язаний, після припинення дії договору видалити матеріали/дописи, які уклав Користувач і поділився ними з іншими Користувачами. Користувач своєю чергою може у будь-який час вимагати видалення свого облікового запису і непублічних даних, що там зберігаються.

Якщо наявні вагомі причини, зокрема у разі грубого або неодноразового порушення зобов’язань за пунктом 4, у випадку безрезультатного попередження, Goethe-Institut має право відразу заблокувати Користувачеві доступ і у будь-який час розірвати договір. У такому випадку Користувач може повторно зареєструватися на Сайті тільки за попередньої письмової згоди Goethe-Institut.     

9. Зміна умов користування

Goethe-Institut зберігає за собою право змінювати правила та умови користування без наведення причин. Goethe-Institut своєчасно (під час першого після внесення змін відвідування Користувачем Сайту) інформує Користувача про зміни і просить його надати згоду на змінені умови користування. Якщо Користувач протягом розумного строку тривалістю щонайменше 14 днів не заявить про свою незгоду, змінені правила та умови користування вважаються прийнятими. Інформуючи Користувача про зміни, Goethe-Institut звертає особливу увагу Користувача на те, що відсутність незгоди протягом вказаного строку вважається згодою зі змінами, внесеними до правил та умов користування Сайтом. Якщо Користувач не погоджується зі змінами, Goethe-Institut  може розірвати договір користування Сайтом з Користувачем відповідно до пункту 4 цього договору.

Архів

10. Вибір застосовного права

До відносин між Goethe-Institut і Користувачем за цим договором застосовується право Федеративної Республіки Німеччини. Це регулювання поширюється на споживачів тільки тоді, коли споживач не позбавляється захисту, який йому гарантують обов’язкові нормативно-правові положення щодо захисту прав споживачів країни, в якій він звичайно поживає.     

11. Вирішення спорів

Європейська комісія увела в дію ODR-платформу для вирішення спорів онлайн ( http://ec.europa.eu/consumers/odr/). Споживачі можуть скористатися цією платформою для вирішення своїх суперечок. Ми готові до участі у процедурі позасудового вирішення спору, що здійснюється суб’єктом примирного врегулювання споживчих спорів. Компетентним органом виступає Федеральний універсальний примирний центр (Universalschlichtungsstelle des Bundes) при Центрі примирення (Zentrum für Schlichtung e.V.) за адресою: Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, https://www.verbraucher-schlichter.de/.   

12. Право відкликання договору

Споживачі мають законне право на відкликання договору.  

Роз’яснення щодо права відкликання договору

Право на відкликання
Ви маєте право відмовитися від цього договору і відкликати його протягом 14 днів з дати його укладання без зазначення причин відкликання. Для реалізації цього права ви повинні повідомити нам (Goethe-Institut e. V., Oskar-von-Miller-Ring 18, 80333 München, Telefon: +49 89 15921-0, info@goethe.de) про своє рішення відкликати договір шляхом чіткого звернення (напр., надіславши листа поштовим відправленням або електронною поштою). З цією метою ви можете, але не зобов’язані, скористатися зразком формуляра для відкликання договору, доданого нижче. Для дотримання строку, призначеного для відкликання договору, достатньо відправити повідомлення про реалізацію права на відкликання до закінчення строку відкликання.

Наслідки відкликання    Якщо ви відмовляєтеся від цього договору і відкликаєте його, ми зобов’язані повернути вам усі платежі, які ми від вас отримали, у тому числі витрати за доставлення (за винятком додаткових витрат, спричинених вибором іншого виду доставлення замість запропонованого нами стандартного ощадного доставлення). Платіжні кошти повертаються негайно, але не пізніше ніж протягом 14 днів з дня отримання нами вашого повідомлення про відкликання договору. Повернення коштів здійснюється у той самий спосіб, яким ви виконали платіж, якщо ми не домовилися про інше. Жодних плат, пов’язаних з поверненням грошей, вам не нараховується. 

Якщо на вашу вимогу протягом строку відкликання договору вам почали надавати послуги, ви маєте сплатити нам розумну суму у розмірі, який відповідає частці послуг, наданих на момент вашого повідомлення про реалізацію свого права на відкликання цього договору, у співвідношення до загального обсягу надання послуг, передбачених цим договором.
 
​​​​​(Для повідомлення про відкликання договору ви можете скористатися формуляром, розміщеним нижче, або сформулювати текст самостійно.)
 

Зразок формуляра відкликання договору

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)
​​​​​​​ ​​​​​​​
Кому: Goethe-Institut e. V.
Oskar-von-Miller-Ring 18,
80333 München
Deutschland
info@goethe.de

 
Цим листом я/ми (*) відкликаю/ємо укладений мною/нами (*) договір на придбання вказаного нижче товару (*)/надання вказаної нижче послуги (*):

______________________________________________________
______________________________________________________

Дата замовлення (*) _____________________ (*)/дата отримання (*) _____________________


Ім’я споживача/споживачів
______________________________________________


Адреса споживача/споживачів
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________


Підпис споживача/споживачів (якщо повідомлення надсилається у паперовому вигляді)