Понудувач

Гете Институт е.В. (Goethe-Institut e. V.)
Oskar-von-Miller-Ring 18
80333 Минхен
Телефон: +49 89 15921-0
info@goethe.de
www.goethe.de

Регистар на здруженија

Основен суд Минхен, VR 5007

Идентификациски број за данок на промет

DE 129516430

Застапник

Управен одбор: Јоханес Еберт, Рајнер Полак

ОДГОВОРЕН СОГЛАСНО ЧЛ. 18 Medienstaatsvertrag (MSTV) 

Jakob Racek
Abteilungsleitung Information
Goethe-Institut e. V.
Oskar-von-Miller-Ring 18
80333 München

Членовите означени со име не го презентираат во секој случај мислењето на редакцијата.

Правни упатства во врска со организациската форма

Гете Институт e.В. претставува глобално активна организација за промоција на германскиот јазик во странство, за негување на меѓународната културна соработка и за посредување опсежна слика за Германија преку информации од културниот, општествениот и политичкиот живот.

Таа работи во рамките на својот Satzung односно врз основа на рамковен договор што е склучен соСојузна Република Германија.

Оваа правна информација важи и за сите настапи за земјите и за институтот Гете Институт во социјалните медиуми, на пример за нашето претставување на Фејсбук, нашите конта на Твитер и нашиот канал на Јутјуб.

Решавање на споровите

Европската Комисија нуди платформа за онлајн решавање на спорови која може да се најде на: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Потрошувачите имаат можност да ја користат оваа платформа за решавање на сопствените спорови. Ние сме подготвени да учествуваме во вонсудска постапка за решавање на споровите пред арбитражно тело за потрошувачите. За ова е надлежно Општото арбитражно тело при Центарот за арбитража (Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e.V.),  со седиште на Штрасбургер Штрасе 8, во Кел на Рајна www.verbraucher-schlichter.de.