Вежбајте германски

Сакате ли да вежбате германски? Овде ќе најдете филмови и вежби, игри и апликации за вежбање германски јазик.

Погледнете ја нашата мини-серија со „Erste Wege in Deutschland“ и вежбајте, прочитајте го блогот на Кимо и раскажете му за Вашите искуства, играјте ја играта „Liebe auf Deutsch“  и одлучете самите како понатаму ќе се одвива приказната ... и многу повеќе!
 
Внимавајте, овој дел од веб- страната е достапен само на германски јазик.

Дигитални понуди за подготовка за Германија.

Тука можете бесплатно да вежбате германски и да се информирате за животот во Германија.