Mein Weg nach Deutschland© Alina Holtmann / Maridav

Mein Weg nach Deutschland

Deutschland sehen und hören

Sie möchten Deutschland auf verschiedene Arten kennenlernen? Hier können Sie Videos sehen und Podcasts hören. Sie finden hier Geschichten von Menschen, die nach Deutschland gekommen sind.

Животот во Германија

Наскоро одите во Германија или веќе сте таму? Овде ќе најдете информации за живеење и за работа во Германија и одговори на најчесто поставуваните прашања. Вашето прашање не е наведено? Тогаш напишете ни порака користејќи го формуларот за контакт.

Вежбајте германски

Сакате ли да вежбате германски? Овде ќе најдете филмови и вежби, игри и апликации за вежбање германски јазик. Погледнете ја нашата мини-серија со „Erste Wege in Deutschland“ и вежбајте, прочитајте го блогот на Кимо и раскажете му за Вашите искуства, играјте ја играта „Liebe auf Deutsch“  и одлучете самите како понатаму ќе се одвива приказната ... и многу повеќе!
 
Внимавајте, овој дел од веб- страната е достапен само на германски јазик.

Најдете помош

Имате прашања за животот во Германија или Ви е потребна помош? Тука можете да најдете контакти: анонимно на интернет или директно во Вашиот град.

Најдете помош

Имате прашања за животот во Германија или Ви е потребна помош? Тука можете да најдете контакти: анонимно на интернет или директно во Вашиот град.

You see the face of a young woman sitting in front of a building and looking serious. © Goethe-Institut

Infohäuser (Информативни куќи)

35 информативни куќи ќе бидат поставени на различни локации во Германија. Таму можете да добиете информации за живеење и за работа во Германија и да вежбате германски јазик. Можете, исто така, на самото место да остварите контакт со други луѓе.

Infohäuser (Информативни куќи)

35 информативни куќи ќе бидат поставени на различни локации во Германија. Таму можете да добиете информации за живеење и за работа во Германија и да вежбате германски јазик. Можете, исто така, на самото место да остварите контакт со други луѓе.

Има ли информативна куќа во Вашата близина?
Graphic map of Germany with the locations of the info houses marked on it Grafik: Carolin Eitel © Goethe-Institut