Mein Weg nach DeutschlandFoto (Ausschnitt): © Flo Karr / Unsplash

Mein Weg nach Deutschland

Животот во Германија

Наскоро одите во Германија или веќе сте таму? Овде ќе најдете информации за живеење и за работа во Германија и одговори на најчесто поставуваните прашања. Вашето прашање не е наведено? Тогаш напишете ни порака користејќи го формуларот за контакт.

Вежбајте германски

Сакате ли да вежбате германски? Овде ќе најдете филмови и вежби, игри и апликации за вежбање германски јазик. Погледнете ја нашата мини-серија со „Erste Wege in Deutschland“ и вежбајте, прочитајте го блогот на Кимо и раскажете му за Вашите искуства, играјте ја играта „Liebe auf Deutsch“  и одлучете самите како понатаму ќе се одвива приказната ... и многу повеќе!
 
Внимавајте, овој дел од веб- страната е достапен само на германски јазик.

Најдете помош

Имате прашања за животот во Германија или Ви е потребна помош? Тука можете да најдете контакти: анонимно на интернет или директно во Вашиот град.

You see the face of a young woman sitting in front of a building and looking serious. © Goethe-Institut

Најдете помош

Имате прашања за животот во Германија или Ви е потребна помош? Тука можете да најдете контакти: анонимно на интернет или директно во Вашиот град.

Infohäuser (Информативни куќи)

35 информативни куќи ќе бидат поставени на различни локации во Германија. Таму можете да добиете информации за живеење и за работа во Германија и да вежбате германски јазик. Можете, исто така, на самото место да остварите контакт со други луѓе.

Graphic map of Germany with the locations of the info houses marked on it Grafik: Carolin Eitel © Goethe-Institut

Infohäuser (Информативни куќи)

35 информативни куќи ќе бидат поставени на различни локации во Германија. Таму можете да добиете информации за живеење и за работа во Германија и да вежбате германски јазик. Можете, исто така, на самото место да остварите контакт со други луѓе.

Има ли информативна куќа во Вашата близина?