Apie iniciatyvą

Vokiečių kalba neatsiejama nuo Lietuvos švietimo, kultūros ir verslo. Pastaraisiais metais susidomėjimas ja itin auga: Lietuvoje įsikūrė stambios Vokietijos įmonės, vyksta intensyvūs kultūriniai ir ekonominiai mainai su Vokietija. Norėdamos pabrėžti vokiečių kalbos vaidmenį švietimo ir kultūros įstaigose, versle ir kitose gyvenimo srityse, penkios Vokietijos institucijos Lietuvoje 2016 metais pakvietė visus, neabejingus vokiškai kultūrai, prisijungti prie Vokiečių kalbos dienų ir spalio savaitę organizuoti su Vokietija ir jos kalba susijusius renginius.
 
Nuo pirmųjų metų kasmet prie iniciatyvos prisijungia daugiau nei 200 įvairių institucijų ir pavienių žmonių. Vokiečių kalbos dienų renginių organizatoriai ir dalyviai į vokiečių kalbą žvelgia iš įvairių perspektyvų: vyksta atvirų durų dienos įmonėse, rengiamos diskusijos, susipažįstama su šios kalbos pranašumais, bandoma su ja susibičiuliauti, taip pat nebijoma kelti kontraversiškus klausimus arba tiesiog švenčiama.

Vokiečių kalbos dienos tapo tradiciniu kasmetiniu renginiu, per kurį visa Lietuva prabyla vokiškai!
 
Projektą inicijavo Vokietijos Federacinės Respublikos ambasada Lietuvoje, Goethe`s institutas, Centrinė užsienio švietimo sistemos valdyba (ZfA),  Vokietijos akademinių mainų tarnyba (DAAD) ir Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmai (AHK).

Atsakingas organizatorius yra Vilniaus Goethe`s institutas.
 
Čia rasite Vokiečių kalbos dienų įrašus.

Vokiečių kalbos dienų himnas „Ja, ich kann“


Filmas „Mokytis vokiečių kalbos – verta!“


2016 m. Vokiečių kalbos dienų reklaminis klipas


 

Iniciatoriai

Vokietijos Federacinės Respublikos ambasada Vilniuje

Vokietijos ambasada Vilniuje puoselėja, stiprina ir gilina Vokietijos ir Lietuvos santykius visose srityse, visų pirma politikos, gynybos, ekonomikos, kultūros ir švietimo bei teisės ir konsulinių reikalų.
Praėjus jau daugiau nei 30 metų po diplomatinių santykių atnaujinimo, dvišalis bendradarbiavimas klesti visose minėtose srityse. Be to, Vokietija ir Lietuva kaip partnerės glaudžiai ir patikimai bendradarbiauja kitose daugiašalėse organizacijose, tokiose kaip ES, NATO, JT ir ESBO.
Pagrindinės Vokietijos užsienio politikos temos išlieka krizių valdymas, krizių prevencija ir stabilizavimas, taip pat žmogaus teisių apsauga visame pasaulyje. Vadovaujantis šūkiu „Mūsų gyvenimo laisvės saugumas“ ir dalyvaujant piliečiams, rengiama nacionalinio saugumo strategija. Be to, daug dėmesio skiriama dabartiniams iššūkiams, tokiems kaip pandemijos, stichinės nelaimės, klimato kaita ir energetinis saugumas, įveikti. Esminis Vokietijos užsienio politikos uždavinys – padėti žmonėms, kuriems reikia pagalbos, taip, kad ji atitiktų jų poreikius. Tai užtikrina Vokietijos humanitarinė pagalba. Taip pat Vokietija tikslingai skatina iniciatyvas, susijusias su istorinės atminties temomis.
Vokietijos ambasada palaiko glaudžius ryšius su Lietuvos organizacijomis-partnerėmis, t.y. įvairiomis asociacijomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis. Ji taip pat puoselėja intensyvius ir konstruktyvius mainus su Vokietijos institucijomis Lietuvoje, tarp jų, Goethe‘s institutu, Vokietijos akademinių mainų tarnyba (DAAD), Centrine užsienio švietimo sistemos valdyba (ZfA), Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmais (AHK) bei politiniais fondais.
Vokietijos užsienio kultūros ir švietimo politikos Lietuvoje prioritetai – tai vokiečių kalbos rėmimas ir bendradarbiavimas profesinio mokymo, aukštųjų mokyklų ir mokslo srityse. Be to, viena iš ambasados užduočių kultūros srityje yra remti vokiečių menininkus ir vokiečių meną Lietuvoje. Tai – kultūros, žiniasklaidos ir viešųjų ryšių skyriaus kompetencija.
   

Goethe`s institutas

Goethe`s institutas – tai Vokietijos Federacinės Respublikos kultūros institutas, veikiantis daugelyje pasaulio šalių.
Mes skatiname vokiečių kalbos mokymąsi užsienyje ir puoselėjame tarptautinį kultūrinį bendradarbiavimą. Be to, stengiamės kuo išsamiau pristatyti Vokietiją, informuodami apie jos kultūrinį, visuomeninį ir politinį gyvenimą. Mūsų kultūros ir švietimo programos skatina tarpkultūrinį dialogą ir suteikia galimybę dalyvauti kultūriniame gyvenime. Įgyvendinant šias programas stiprinamos pilietinės visuomenės struktūros ir skatinamas tarptautinis judrumas.

Vokiečių kalbos kursus Vilniuje ir tarptautinius vokiečių kalbos egzaminus nuo A1 iki C2 lygio rengia Goethe`s instituto partneris Valstybės institucijų kalbų centras. Goethe`s instituto egzaminų pažymėjimai nuo B1 iki C2 lygio pripažįstami kaip Valstybinio vokiečių kalbos brandos egzamino atitikmuo.

Skaitmeninė Goethe`s instituto biblioteka „Onleihe“ suteikia galimybę pasiskolinti skaitmenines medijas, pvz., e. knygas, e. garso įrašus, filmus ar e. spaudą.
 
Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje veikia Vokiškų leidinių bibliotekos, kuriose rasite įvairios spausdintinės, garsinės bei vaizdinės medžiagos vokiečių kalba.
   

Centrinė užsienio švietimo sistemos valdyba (ZfA)

Centrinė užsienio švietimo sistemos valdyba (ZfA) Vokietijos Užsienio reikalų ministerijos pavedimu koordinuoja vokiečių kalbos mokymą mokyklose užsienyje. Visame pasaulyje remiama daugiau kaip 1 200 mokyklų iš daugiau nei 70 šalių. Lietuvoje yra 14 mokyklų, kurių moksleiviams suteikiama galimybė gauti Kultūros ministrų konferencijos B1 (DSD I) ir B2/C1 lygio (DSD II) Vokiečių kalbos diplomą (DSD).
 
Tarptautinis (B2/C1 lygio) DSD II diplomas suteikia teisę studijuoti Vokietijos universitetuose ir yra Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos patvirtintas vokiečių kalbos valstybinio brandos egzamino atitikmuo.
 
Moksleiviai ne tik ruošiami DSD egzaminui, bet ir dalyvauja įvairiuose konkursuose, gauna stipendijas stažuotėms Vokietijoje. Be to, DSD mokykloms ZfA teikia pedagoginę ir finansinę paramą: finansuoja vokiečiakalbius mokytojus, mokytojams rengia seminarus ir teikia stipendijas stažuotėms Vokietijoje.
 
ZfA atstovas Lietuvoje – Vokiečių kalbos koordinatorius – yra atsakingas už Vokiečių kalbos diplomo (DSD) egzamino vykdymą bei paramą mokykloms ir mokytojams.
 


Vokietijos akademinė mainų tarnyba (DAAD)

Pokyčiai per mainus
Vokietijos akademinių mainų tarnyba (DAAD) buvo įkurta 1925 metais Heidelberge kaip susitaikymo po Pirmojo pasaulinio karo ženklas ir šiuo metu yra didžiausia akademinių mainų organizacija visame pasaulyje. 2019 metais DAAD narėmis buvo 242 aukštosios mokyklos ir 104 studentų asociacijos, kurioms DAAD – tarsi diplomatinė jų atstovybė. Centrinė DAAD būstinė yra Bonoje. DAAD taip pat turi savo filialą sostinėje Berlyne. Šis filialas atsakingas daugiausia už DAAD stipendijų programą menininkams. Baltijos šalyse DAAD atstovai yra DAAD Informacijos centras Rygoje ir DAAD lektoriai Vilniaus bei Vytauto Didžiojo (nuo 2020 m. rudens) universituose.
 
Stipendijos geriausiems
DAAD nuo 1950 metų įvairiomis savo programomis (stipendijos, aukštųjų mokyklų bendradarbiavimo skatinimas ir pan.) parėmė daugiau nei 2,6 milijono mokslininkų ir studentų Vokietijoje ir visame pasaulyje. 2019 metais, vykdydama mainų programas tarp Vokietijos ir Lietuvos, DAAD suteikė paramą 619 asmenims. Tarp šių programų galima paminėti aukštųjų mokyklų vasaros kursų stipendijas (paraiškų pateikimo terminas – gruodžio 1 d.), stipendijas magistrantūros studijoms (paraiškos teikiamos iki lapkričio 15 d.), studijų keliones, aukštųjų mokyklų ir mokslo institutų partnerystes, dėstytojų, mokslininkų, įvairių pakopų studentų vizitus ir pan. DAAD suteikia stipendijas ne tik germanistams, tačiau visų specialybių atstovams, pradedant antro kurso studentais. Teikiant paraišką DAAD paramai gauti, vokiečių kalbos žinios, visai kitaip nei geri pažymiai, nėra būtina sąlyga, tačiau suteikia pranašumo prieš kitus kandidatus. Taip pat labai svarbūs profesiniai siekiai.
 


Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmai (AHK) 

Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmai (AHK) jau daugiau kaip 20 metų yra svarbiausias Vokietijos įmonių partneris Baltijos šalyse. AHK vienija daugiau nei 470 narių bei suteikia puikias galimybes plėtoti Lietuvos ir Vokietijos įmonių bendradarbiavimą. Rūmai padeda įmonėms užmegzti tiesioginius kontaktus, siūlo įvairias paslaugas, teikia išsamią informaciją apie Baltijos šalių ir Vokietijos rinkas. AHK aktyviai atstovauja savo narių interesams valstybinėse institucijose. AHK yra Jūsų partneris Vokietijoje ir pasaulyje.