Publikācijas

Šeit apkopotas nozaru grāmatas, biogrāfijas un zinātniskie raksti drukātā vai audiovizuālā formā. Šie darbi izgaismo valsts drošības dienestu darbību, politiskās vajāšanas apmērus, baznīcu demoralizēšanu.

Vācija

Susanne Schädlich: "Immer wieder Dezember"   deutsch

Der Westen, die Stasi, der Onkel und ich
["Nebeidzamais decembris"
Rietumi, VDR drošības dienests, tēvocis un es
]
Droemer Knaur Verlag, München 2009
ISBN-10 3426274639
ISBN-13 9783426274637
Gebunden, 240 Seiten, 16,95 EUR

Bernd Heyden: "Berlin - Ecke Prenzlauer"   deutsch

Fotografien 1968-1984
["Berlīne – Prenclauera rajons"
fotogrāfijās, 1968.–1984.
]
Mark Lehmstedt Verlag, Leipzig 2008
ISBN-10 393714661X, ISBN-13 9783937146614
Gebunden, 188 Seiten, 14,90 EUR

Mary Fulbrook: "Das ganz normale Leben"   deutsch

Alltag und Gesellschaft in der DDR
["Gluži normāla dzīve"
VDR ikdiena un sabiedrība
]
Primus Verlag, Darmstadt 2008
ISBN-10 3896786431
ISBN-13 9783896786432
Gebunden, 364 Seiten, 29,90 EUR

Peter Ensikat: "Populäre DDR-Irrtümer"   deutsch

Ein Lexikon von A-Z
["Populārākie maldi par VDR"
Leksikons no A līdz Z]
bebra Verlag, Berlin 2008
ISBN-10 3861246236
ISBN-13 9783861246237
Gebunden, 239 Seiten, 19,90 EUR

Ehrhart Neubert: "Mūsu revolūcija"   deutsch

1989./1990. gada vēsture
Piper Verlag, München 2008
ISBN-10 3492051553
ISBN-13 9783492051552
Gebunden, 520 Seiten, 25,00 EUR

Dieter Segert: "Das 41. Jahr"   deutsch

Eine andere Geschichte der DDR
["41. gads."
VDR vēsture no cita skatpunkta
]
Böhlau Verlag, Wien 2008
ISBN-10 3205781546
ISBN-13 9783205781547
Gebunden, 284 Seiten, 24,90 EUR

Hans-Ulrich Wehler: "Deutsche Gesellschaftsgeschichte"   deutsch

Band 5: Bundesrepublik und DDR 1949-1990
[ "Vācijas sabiedrības vēsture"
5. sējums: Vācijas Federatīvā Republika un VDR 1949.–1990.]

C. H. Beck Verlag, München 2008
ISBN-10 3406521711
ISBN-13 9783406521713
Gebunden, 529 Seiten, 34,90 EUR

Helmut Müller-Enbergs: "Inoffizielle Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit"   deutsch

Band 3: Statistiken mit CD-ROM
["Valsts drošības ministrijas neoficiālie darbinieki"
3. sējums: Statistika ar CD-ROM
]
Ch. Links Verlag, Berlin 2008
ISBN-10 386153441X
ISBN-13 9783861534419
Gebunden, 1024 Seiten, 39,90 EUR

Christhard Läpple: "Verrat verjährt nicht"   deutsch

Lebensgeschichten aus einem einst geteilten Land
["Nodevība bez noilguma"
Kādreiz sašķeltas valsts likteņstāsti
]
Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg 2008
ISBN-10 3455500889
ISBN-13 9783455500882
Gebunden, 349 Seiten, 19,95 EUR

Irina Liebmann: "Wäre es schön? Es wäre schön!"   deutsch

Mein Vater Rudolf Herrnstadt
["Vai būtu skaisti? Tas būtu skaisti!"
Mans tēvs Rūdolfs Hernštats
]
Berlin Verlag, Berlin 2008
ISBN-10 3827005892
ISBN-13 9783827005892
Gebunden, 415 Seiten, 19,90 EUR

Erich Loest: "Einmal Exil und zurück"   deutsch

["Pabūt trimdā un atgriezties"]
Steidl Verlag, Göttingen 2008
ISBN-10 386521665X
ISBN-13 9783865216656
Gebunden, 284 Seiten, 16,00 EUR

Christoph Kleßmann: "Arbeiter im 'Arbeiterstaat' DDR"   deutsch

Deutsche Traditionen, sowjetisches Modell, westdeutsches Magnetfeld (1945 bis 1971)
["Strādnieki 'darbaļaužu zemē' – VDR"
Vācu tradīcijas, padomju modelis, Rietumvācijas pievilkšanas spēks (1945.–1971.)
]
Dietz Verlag, Bonn 2007
ISBN-10 3801250342
ISBN-13 9783801250348
Gebunden, 893 Seiten, 68,00 EUR

Jan Philipp Spannuth: "Rückerstattung 4299232 Ost"   deutsch

Der Umgang der DDR mit dem „arisierten“ Eigentum der Juden und die Rückerstattung im wiedervereinigten Deutschland
[ "Austrumu atdošana"
“Āriešu” rīcība ar ebrejiem konfiscēto īpašumu VDR un tā atdošana pēc Vācijas apvienošanās
]
Klartext Verlag, Essen 2007
ISBN-10 3898616568
ISBN-13 9783898616560
Gebunden, 255 Seiten, 27,90 EUR

Richard Schröder: "Die wichtigsten Irrtümer über die deutsche Einheit"   deutsch

[ "Spilgtākās maldugunis par Vācijas vienotību"]
Herder Verlag, Freiburg 2007
ISBN-10 3451296128
ISBN-13 9783451296123

Udo Scheer: "Jürgen Fuchs. Ein literarischer Weg in die Opposition"   deutsch

Inhaftiert in Berlin-Hohenschönhausen
[ "Jirgens Fuhs. Literārais ceļš opozīcijā."
Apcietināts Berlīnes valsts drošības komitejā
]
Jaron Verlag, Berlin 2007
ISBN-10 3897735733
ISBN-13 9783897735736
Gebunden, 320 Seiten, 14,90 EUR

Gerhard Haase-Hindenberg: "Der Mann, der die Mauer öffnete"   deutsch

Warum Oberstleutnant Harald Jäger den Befehl verweigerte und damit Weltgeschichte schrieb
["Cilvēks, kurš atvēra mūri"
Kāpēc apakšpulkvedis Haralds Jēgers atteicās pildīt pavēli, ierakstot pasaules vēsturē jaunu lapaspusi
]
Wilhelm Heyne Verlag, München 2007
ISBN-10 3453127137
ISBN-13 9783453127135
Gebunden, 252 Seiten, 18,95 EUR

Hubertus Knabe: "Die Täter sind unter uns"   deutsch

Über das Schönreden der SED-Diktatur
["Noziedznieki ir starp mums"
Par VSVP diktatūras daiļrunību
]
Propyläen Verlag, Berlin 2007
ISBN-10 354907302X
ISBN-13 9783549073025
Gebunden, 384 Seiten, 22,00 EUR

Wolfgang Leonhard: "Meine Geschichte der DDR"   deutsch

["Mana VDR vēsture"]
Rowohlt Verlag, März 2007
272 Seiten
ISBN: 978-3-87134-572-2

Slovākija

"Komunisma noziegumi Slovākijā 1948-1989"

Sējumi 1+2
Bratislava Vydavateľstvo Michala Vaška, 2001
743 + 567 S.
ISBN: 8071653136
Pirmajā daļā 743 lapaspušu apmērā apkopotas pazīstamu slovāku vēsturnieku studijas par komunistiskā režīma noziegumiem Slovākijā. Otrajā daļā publicētas personiskas liecības un literatūras pārskats par komunistiskās varas laiku.

Jozef Jablonický: "Samizdats par disentu"

Kalligram, Bratislava, 2007
443 S.
ISBN: 8071499411
Pazīstamā slovāku vēsturnieka grāmata piedāvā autentisku 1976 -1989 gadu dokumentu izlasi.

Latvija

Daina Bleiere "Latvijas vēsture--20. gadsimts"

Jumava
Rīga
2005
ISBN:9984058654
443 lpp.
Grāmata iznākusi arī franču, angļu un krievu valodās.

Romuald Misiunas, Rein Taagepera "Baltijas valstis: atkarības gadi, 1940-1990"

1993
ISBN-10: 0520082281
ISBN-13: 978-0520082281   
Autori apraksta un analizē, ka Baltijas valstu nācijas pārdzīvoja 50 gadus krievu koloniālismu. Tiek salīdzināta visu trīs Baltijas valsu vēsture un norādīts uz būtiskām atšķirībām.

Olafs Mertelsmans (izdevējs): " Baltijas valstu sovjetizēšana, 1940-56"

Kleio
Tartu, Igaunija
2003
Šis ir konferenes „Baltijas valstu sovjetizēšana, 1940-56“ materiālu apkopojums un izdevums. Konference notika 9.-11.5.2003 Hāpsalā, Igaunijā

Latvijas Vēstures komisija, L. Universitātes L. Vēstures institūts, L. Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte ; [red. kol.: Andris Caune (atb. red.) ... [u.c.]]: "Totalitārie režīmi un to represijas Latvijā 1940.-1956. gadā

Latvijas Vēsturnieku komisijas 2000. gada pētījumi
Latvijas Vēstures institūts
2007
ISBN:9789984991900
743 lpp.
(Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti = Symposium of the Commission of the Historians of Latvia; 3. sēj.)
Teksts latviešu val.; rakstu kopsav. angļu val.

Latvijas Vēsturnieku komisija ... [u.c.] ; [redakcijas kolēģija: Andris Caune (atb. red.) ... [u.c.]].: "Okupācijas režīmi Latvijā 1940.-1956. gadā: Latvijas Vēsturnieku komisijas 2001. gada pētījumi"

Latvijas vēstures institūta apgāds
2007
ISBN: 9789984991962
494 lpp.
(Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti = Symposium of the Commission of the Historians of Latvia; 7. sēj.)
Kopsav. angļu vai vācu val.

L. Vēsturnieku komisija... [u.c.] ; [A. Caune (atb. red.), I. Feldmanis, D. Kļaviņ ; sast. I. Šķiņķe]: "Padomju okupācijas režīms Baltijā 1944.-1959. gadā: politika un tās sekas: starptautiskās konferences mat., 2002.g. 13.-14. jūn., Rīga"

Latvijas vēstures institūta apgāds
2007
ISBN:9789984991986
462 lpp.: diagr., tab.
(Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti = Symposium of the Commission of the Historians of Latvia; 9. sēj.)
Teksts latviešu, angļu val.; kopsav. latviešu, angļu val.

Lat. Vēsturnieku komisija ... [u.c.] ; [red. kol.: A. Caune (atb. red.) ; sast. D. Ērglis].:" Okupācijas režīmi Latvijā 1940.-1959. gadā: Lat. Vēsturnieku komisijas 2002. gada pētījumi

Latvijas vēstures institūta apgāds
2007
ISBN:9789984991993
605 lpp.
(Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti = Symposium of the Commission of the Historians of Latvia; 10. sēj.)
Rakstu kopsav. arī angļu vai vācu val.

Latvijas Vēsturnieku komisija; [redakcijas kolēģija: A. Caune ... [u.c.] ; sastādītājs: D. Ērglis].:" Totalitārie okupācijas režīmi Latvijā 1940.-1964. gadā: Latvijas Vēsturnieku komisijas 2003. gada pētījum"

Latvijas vēstures institūta apgads
2007
ISBN:9789984992129
581 lpp.: diagr., tab.
(Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti = Symposium of the Commission of the Historians of Latvia; 13. sēj.)
Teksts latviešu val., ats. raksts vācu val.; rakstu kopsav. angļu val.

[sast. Dzintars Ērglis].: "Totalitārie režīmi Baltijā: izpētes rezultāti un problēmas: starptautiskās konferences materiāli, 2004.g. 3.-4. jūnijs, Rīga"

Latvijas vēstures institūta apgāds
2005
ISBN:9984601455
283 lpp.
(Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti = Symposium of the Commission of the Historians of Latvia; 15. sēj.)
Teksts latviešu un angļu val., kopsav. latviešu un angļu val., satura rād. latviešu un angļu val.

Anna Apelbauma: "GULAGS: padomju nometņu vēsture"

Siedler
2003
978-3-88680-642-3
736 lpp., 45 m/b attēli
Kā no revolūcijas laika haosa izveidojās plaši sazarota, centrāli vadīta un savā apjomā bezprecedenta sistēma paverdzināšanai spaidu darbos? Kāda nozīme spaidu darbiem un gulagam bija padomju sistēmā? Kāda bija dzīve spaidu darba nometnē?
Grāmata izdota arī latviešu un krievu valodās.

Polija

Tēma: komunistiskās pagātnes izvērtēšana/lustrācija

Piotr Grzelak: "Wojna o lustrację"

[Karš par lustrāciju]
Warszawa: Trio, 2005
251 lpp.
ISBN 83-7436-017-8

Vispārēja informācija par komunistisko valsts drošības dienestu Polijā un Centrāleiropā

"A Handbook of the Communist Security Apparatus in East Central Europ 1944-1989"

edit. by Krzysztof Persak and Łukasz Kamiński
Warsawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2005
360 lpp.
ISBN 83-89078-82-1

Par komunisma noziegumiem laikā no 1944. līdz 1956. gadam

"Przestępstwa sędziów i prokuratorów w Polsce 1944-1956"

[Tiesnešu un apsūdzības uzturētāju noziegumi Polijā 1944-1956]
pod red. Witolda Kuleszy i Andrzeja Rzeplińskiego,
Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, Uniwersytet Warszawski. Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, 2000
ISBN 83-88385-65-8

Par noziegumiem kara stāvokļa laikā

"Raport Rokity"

[Jana Rokitas ziņojums]
wstęp: Jan Rokita;
posłowie: Antoni Dudek, 
Kraków: Wydawnictwo Arcana, 2005
200 lpp.
ISBN 83-89243-97-0

Par komunistiskā valsts drošības dienesta neoficiālajiem darbiniekiem

Tadeusz Ruzikowski: "Tajni współpracownicy pionów operacyjnych aparatu bezpieczeństwa 1950-1984"

[Valsts drošības dienesta neoficiālie darbinieki 1950 - 1984]
in: "Pamięć i Sprawiedliwość",
Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 1 (3)/2003, lpp. 109-131

Ewa Goleń-Zając, Henryk Głębocki: "'Ketman' i 'Monika' – żywoty równoległe"

["Ketmans" un "Monika" – paralēlās biogrāfijas]

in: "Aparat represji w Polsce Ludowej 1944-1989",
Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 1/2/2005, lpp. 73 - 362

Par mēģinājumiem demoralizēt katoļu baznīcu un valsts drošības dienesta neoficiālajiem darbiniekiem baznīcas struktūrās

Andrzej Grajewski: "Kompleks Judasza."

Kościół zraniony. Chrześcijanie w Europie Środkowo-Wschodniej między oporem a kolaboracją
[Jūdas komplekss
Ievainotā baznīca. Kristieši Centrāleiropā un Austrumeiropā starp pretošanos un kolaboracionismu
]
Poznań: W drodze, 1999
268 lpp.
ISBN 83-7033-299-4

"Metody pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa wobec Kościołów i związków wyznaniowych 1945-1989"

[Drošības aparāta metodes darbā pret baznīcu un reliģiskām apvienībām 1945-1989]
wstęp, wybór dokumentów
redakcja: Adam Dziurok
Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2004
620 S.
ISBN 83-89078-72-4

Ungārija

Nozaru literatūra

János M. Rainer: "Nagy Imre"

[Imres Nāģa biogrāfija]
Budapest, Vince Verlag, 2002
184 lpp.
ISBN: 963-9323-47-0

Tibor Huszár: "Kádár János politikai életrajza"

[János Kádár politiskā biogrāfija]
Budapest, Szabad Tér und Kossuth Verlag, 2003
405 lpp.
384 lpp.
ISBN: 963-09-4254-2
ISBN: 963-09-4444-8

Attila Szakolczai: "1956"

Budapest, Osiris Verlag, 2006
797 lpp.
ISBN: 963-389-865-X

György Dalos: "1956 – Der Aufstand in Ungarn"

[1956 – revolūcija Ungārijā]
C. H. Beck Verlag, München 2006
246 p.
ISBN: 978-3-406-54973-1

János M. Rainer, Judit M. Topits, Ulrich Mählert: "Vademecum. Jelenkortörténet, Magyarország"

[Vademecum. Laikmeta vēsture, Ungārija]
Budapest, Institut 1956, 2006
Ceļvedis – arhīvi, pētniecības institūti, bibliotēkas, apvienības, muzeji, piemiņas vietas

Zinātniskās publikācijas

Krisztián Ungváry: "Der Umgang mit der kommunistischen Vergangenheit in der heutigen ungarischen Erinnerungskultur"

[Attieksme pret komunistisko pagātni mūsdienu ungāru atmiņas kultūrā]
In: "Transformationen" der Erinnerungskulturen in Europa nach 1989.
Klartext. Essen 2006

Orsolya Szászi: "Vergangenheitsbewältigung als Voraussetzung für eine Zivilgesellschaft"

[Pagātnes izvērtēšana kā civilas sabiedrības priekšnoteikums]
In: Gegenwart der Vergangenheit. Die politische Aktualität historischer Erinnerung in Mitteleuropa. DGAP Schriften zur Internationalen Politik.
Nomos Verlag Berlin 2007

Túl a listán - az 1956-os Intézet állambiztonsági dossziéja   magyar

[Ārpus saraksta – 1956. gada institūta tiešsaistes dosjē par valsts drošības dienestiem Ungārijā]
Vēsturiskas izmeklēšanas mēģinājums
Sastādītāji: János M. Rainer, 1956. gada institūta direktors, un Judit M. Topits
(Budapest, Institut 1956, 2005)
ungāru valodā

"Élünk! Október 23. Ifjúság, forradalom és megtorlás"   magyar

"Mēs dzīvojam! 23. oktobris. Jaunatne, revolūcija un atmaksa"]
Ungārijas valsts drošības dienestu Vēsturiskā arhīva virtuālā izstāde

Mācību filmas

DVD par Ungārijas valsts drošības dienestu vēsturiskā arhīva darbību un Ungārijas valsts drošības dienestu darbību 1944-1990

Ar personīgo lietu prezentāciju, avotu apkopojumu pētījumiem, mācību filmām, informāciju par iepazīšanos ar personīgajām lietām
(ISBN 963 7374 27 2, pieejama arhīvā)

Ungārijas valsts drošības dienesta mācību filmas

25 laika posmā no 1959. līdz 1970. gadam dienesta vajadzībām uzņemtas filmas par visām valsts drošības dienesta darbības sfērām. Īsi fragmenti pieejami arī tiešsaistē.
Filmas pētniecības mērķiem pieejamas Vēsturiskajā arhīvā.