Projekty

Warsztaty + konkurs poezji slamowej (Japonia)

Stoją na scenie i nie mają nic oprócz słowa, głosu, mimiki i gestów. Slamerzy to dzisiejsi kawiarniani poeci, którzy różnią się od nich jednak jak Lamborghini jest inne niż dorożka.
Wynalazcą tej “młodej poezji” był w latach 80-tych Marc Kelly Smith z Chicago, który niezbyt przepadał za wieczorami poetyckimi przy marmurowych stołach. Slam jest podniecający i chłodny, ekspresywny i wrażliwy, dowcipny i poważny. To starcie z ludźmi, którzy go słuchają, a publiczność jest częścią występu, ponieważ jako jury wyłania ona najlepszego autora udzielając mu aplauzu lub punktów.

Slam poetry to performance głosu i ciała. W centrum znajduje się język, nie tylko jako nośnik treści, ale przede wszystkim jako brzmienie, rytmiczna kompozycja. Jest to forma sztuki, która w kraju, w którym języki obce wydają się być bardzo daleko, mogłaby stać się trafnym instrumentem reklamującym wielojęzyczność. Pięć europejskich instytutów kultury oraz International House zorganizują 16 maja 2009 roku w Osace pierwszy międzynarodowy konkurs poezji slamowej. A ponieważ w Osace jest już mała grupa poetów uprawiających tę formę, dojdzie do – jak tego sobie organizatorzy życzą również na przyszłe lata – „japońsko-europejskiej wymiany kulturalnej“.
Linki

mehrsprachICH

You voted: This is our multilingual ambassador!

11 Questions on Multilingualism

© colourbox.com
Successful Lithuanians and Germans tell about learning languages, language in daily life and multilingualism in Lithuania and Germany.

PATRONAT NAD PROJEKTEM

copyright: Europäische Kommission
Leonard Orban, Komisarz UE ds. Wielojęzyczności