11 VoorWoord Een striptekenares die haar indrukken op reis op papier wil vastleggen moet geen zware filmcamera fototoestel of opnameapparatuur meezeulen Ze heeft genoeg aan wat tekenmateriaal en papier Dit schaarse werktuig maakt van een tekening een medium dat heel graag reist en dat tegelijk zowat is voorbestemd om de zaken van onderuit te bekijken met de voeten op de grond op menselijke ooghoogte als deelnemend observator Tijdens het interbellum in de 20e eeuw trok de in Buenos Aires geboren Franse tekenaar Chas Laborde al naar Moskou Londen New York Berlijn en Bonn en nam hij wat hij daar zag op in tekeningen die documenteerden maar tegelijk ook becommentarieerden Illustrator Tomi Ungerer afkomstig uit de Elzas reisde in de jaren 50 naar New York Hij produceerde er beelden die al even treffend waren Dankzij het werk van striptekenaars als Joe Sacco en Guy Delisle verwierf de stripreportage als genre in de jaren 90 van de 20e eeuw pas echt renommee Om bij deze traditie aan te knopen heeft het Goethe Institut het project Comic Transfer in het leven geroepen tussen mei 2012 en oktober 2014 zette dit tekenaars ertoe aan om in totaal twaalf steden in Italië Spanje Frankrijk België Portugal Libanon Marokko en Duitsland te bezoeken en hun ervaring in de vorm van strips en tekeningen aan het papier toe te vertrouwen Deze werden op een blog gepost wat dan in 2015 tot een exhibitie en dit eBook heeft geleid Sommige kunstenaars zoals Nicolas Wild en Reinhard Kleist hadden al eerder reisverslagen gepubliceerd terwijl het voor anderen de eerste keer was dat zij hun indrukken van een vreemde stad in een strip documenteerden Ze hebben hun steden met heel verschillende methoden benaderd Allemaal hanteerden ze het stripmedium dan wel als middel om zich uit te drukken toch kon de vrucht van hun werk niet meer uiteenlopend zijn Aisha Franz dompelt zich graag onder in het dagelijkse leven of laat zich de stad door plaatselijke auteurs tonen Gabriella Giandelli bezoekt in alle steden die ze aandoet dezelfde plaatsen aquaria De tekeningen van Andrea Bruno wekken iets weer tot leven waarvan in de stad enkel nog sporen of lege plekken te vinden zijn zoals het portret van een jongen die in 1902 is overleden Zeina Abirached slaagt erin om enerzijds het onbekende en raadselachtige van een nieuwe taal met veel gevoel in beelden te vatten en anderzijds verbazingwekkende gelijkenissen tussen Berlijn en Beiroet te ontdekken Het bovenschrift van haar afbeeldingenreeks getuigt daar ook van Wanneer je goed kijkt zijn er bijna geen grenzen tussen Berlijn en Beiroet De alles samen ruim twintig tekenaars met daaronder twee collectieven die een gemeenschappelijk fanzine hebben uitgegeven schetsen zo een heel rijk geschakeerd beeld van de door hen bezochte steden En wanneer je goed kijkt om de woorden van Zeina Abirached nog eens aan te halen leer je tijdens het lezen en aanschouwen niet enkel iets over de steden maar ook over de ogen en handen die ze hebben gezien en getekend Volker Zimmermann

Vorschau ebook Comic Transfer Seite 11
Hinweis: Dies ist eine maschinenlesbare No-Flash Ansicht.
Klicken Sie hier um zur Online-Version zu gelangen.