W ścisłej czołówce. Goethe-Zertifikat C1

Goethe-Institut
Goethe-Institut
Goethe-Zertifikat C1 zakłada bardzo zaawansowaną znajomość języka. Odpowiada piątemu poziomowi (C1) w sześciostopniowej skali kompetencji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Osoba przystępująca do tego egzaminu potrafi na przykład

  • zrozumieć bez trudu dłuższe reportaże i audycje radiowe oraz złożone wypowiedzi,
  • zrozumieć szeroki zakres tekstów pisanych, w tym dłuższe i złożone teksty o charakterze użytkowym, publicystycznym lub naukowym oraz komentarze i relacje,
  • wypowiedzieć się pisemnie na złożone tematy w sposób jasny i uporządkowany, dobierając słownictwo adekwatnie do odbiorcy tekstu,
  • formułować płynne i spontaniczne wypowiedzi ustne, wyrazić swoje zdanie, powiedzieć dokładnie, o czym myśli i jakie ma poglądy.

Uznawalność

Certyfikaty Goethe-Institut są uznawane na całym świecie przez pracodawców i instytucje edukacyjne w wielu krajach jako świadectwo kwalifikacji.

zwalnia cudzoziemców chcących studiować w niemieckich szkołach wyższych i uniwersytetach oraz kolegiach z egzaminu wstępnego z języka.

Miejsca, ceny, terminy i zgłoszenia

Placówki Goethe-Institut lub partnerzy egzaminacyjni w pobliżu miejsca zamieszkania, informacje o miejscach, cenach, terminach i zgłoszeniach można znaleźć tutaj.
Centra egzaminacyjne

Pod: często zadawane pytania znajdą Państwo ogólne odpowiedzi na temat egzaminów Goethe-Institut.

Opracowanie

Goethe-Zertifikat C1 został opracowany wspólnie przez Goethe-Institut i telc GmbH.

    Trening egzaminacyjny bez barier

    Przykładowe zestawy egzaminacyjne online dla wszystkich zainteresowanych egzaminami z języka niemieckiego: od początkujących po zaawansowanych (A1-C2) - pozbawione barier i przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.