Materiały do ćwiczeń i broszury informacyjne

Jeżeli zamierzają Państwo wybrać w zadaniu 2 modułu Pisanie temat odnoszący się do literatury, prosimy o opracowanie minimum jednego z niżej podanych tytułów.

Literatura 2017 do Goethe-Zertifikat C2: GDS
Günter Grass
Im Krebsgang
Eine Novelle
Deutscher Taschenbuch Verlag
ISBN 978-3-423-13176-6
€ 9,90 (D)
Andreas Maier
Klausen
Roman
Suhrkamp Verlag
ISBN 978-3-518-45569-2
€ 8,00 (D)

Trening egzaminacyjny bez barier

Przykładowe zestawy egzaminacyjne online dla wszystkich zainteresowanych egzaminami z języka niemieckiego: od początkujących po zaawansowanych (A1-C2) - pozbawione barier i przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.