Początki są łatwe. Goethe- Zertifikat A1: Start Deutsch 1

Goethe-Institut
Goethe-Institut
Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 zakłada podstawową znajomość języka. Odpowiada pierwszemu poziomowi kompetencji sześciostopniowej skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.


Osoba, posługująca się językiem na tym poziomie potrafi na przykład:

 • w sytuacjach dnia codziennego zrozumieć krótkie, podstawowe pytania, wskazówki i informacje oraz wiadomości na automatycznej sekretarce, oficjalne komunikaty i krótkie rozmowy,
 • zrozumieć istotne dla niej informacje czerpane z pisemnych notatek, szyldów informacyjnych i ogłoszeń,
 • stosować i zrozumieć liczby, miary, godziny i ceny.
 • wypełniać formularze, w których należy uzupełnić proste dane osobowe,
 • napisać krótką osobistą notatkę,
 • przedstawić się w rozmowie i odpowiedzieć na proste pytania dotyczące własnej osoby,
 • formułować typowe pytania i prośby używane w życiu codziennym i reagować na nie.

Uznawalność

Certyfikaty Goethe-Institut są uznawane na całym świecie i akceptowane przez pracodawców oraz instytucje edukacyjne w wielu krajach jako dowód kwalifikacji językowych.

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 stanowi potwierdzenie wymaganej znajomości języka dla współmałżonków, którzy w ramach procesu łączenia rodzin chcą się osiedlić w Niemczech.

Miejsca, ceny, terminy i zgłoszenia

Placówki Goethe-Institut albo nasze partnerskie centra egzaminacyjne w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania oraz informacje o miejscach, terminach, cenach i zgłoszeniach znajdziesz tutaj
Centra egzaminacyjne

Łączenie rodzin

W ramach nowych przepisów imigracyjnych z lipca 2007 (i procedur wizowych dla małżonków) akceptuje się Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 i wszystkie inne na wyższych poziomach (A2 do C2).

Testy kwalifikacyjne, zaświadczenia o uczestnictwie w kursie i inne poświadczenia nie są natomiast wystarczające.

W sytuacjach wyjątkowych akceptowane są w postępowaniu przyznawania wiz również świadectwa innych egzaminów, jeśli są równoważne z Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1. W celu otrzymania dokładniejszych informacji proszę skontaktować się z odpowiednim przedstawicielstwem zagranicznym Republiki Federalnej Niemiec.

Do egzaminów Goethe-Institut można przystępować we wszystkich instytutach albo w naszych partnerskich centrach egzaminacyjnych.
Centra egzaminacyjne

Pod: często zadawane pytania znajdą Państwo ogólne odpowiedzi na temat egzaminów Goethe-Institut.


Opracowanie egzaminu

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 został opracowany przez Goethe-Institut przy współpracy z telc GmbH.

  Nowy egzamin z niemieckiego dla imigrantów

  opracowany z myślą o imigrantach, którzy chcą osiąść w Niemczech na stałe

  Sprowadzanie małżonków

  Częste zadawane pytania oraz przykładowy egzamin sprawdzający znajomość języka dla małżonków, którzy przeprowadzają się do Niemiec do swych rodzin.

  Niemiecki w Niemczech

  Oferta kursów językowych w Niemczech