TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache)

Goethe-Institut
Goethe-Institut
TestDaF jest egzaminem na poziomie zaawansowanym. Na sześciostopniowej skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego obejmuje poziomy B2 do C1 i jest akceptowany przez wszystkie wyższe uczelnie w Niemczech jako świadectwo kwalifikacji językowych kandydata. Wiedza fachowa nie jest wymagana.

Zdając egzamin TestDaf kandydaci potrafią

 • wychwycić w różnych krótkich tekstach ważne szczegółowe informacje,
 • zrozumieć szczegóły i ogólny przekaz publicystycznych i naukowych tekstów dotyczących naukowych lub społecznych problemów,
 • zrozumieć szczegółowe informacje w sytuacjach dnia powszedniego,
 • śledzić ze zrozumieniem przebieg wywiadów lub dyskusji na tematy związane ze studiowaniem lub popularnonaukowe,
 • rozumieć wykłady na tematy naukowe,
 • zredagować własny przejrzysty i zrozumiały tekst oraz poprawnie argumentować,
 • opisywać, streszczać i porównywać ze sobą różne fakty,
 • zajmować stanowisko w dyskusjach i rozmowach, rozważać alternatywne rozwiązania i stawiać hipotezy.

Uznawalność

Egzamin zdany na poziomie 4 jest akceptowany przez wszystkie wyższe uczelnie w Niemczech przy przyjęciu na studia. Egzamin TestDaF jest również uznawany w międzynarodowych kontaktach naukowych i zawodach akademickich jako potwierdzenie znajomości języka niemieckiego.

Miejsca, ceny, terminy i zgłoszenia

TestDaF można zdawać w licencjonowanych centrach egzaminacyjnych, takich jak placówki Goethe-Institut, lektoraty DAAD, uczelnie lub szkoły językowe. Obecnie istnieje 390 centrów egzaminacyjnych w 80 krajach. Najbliższe centrum egzaminacyjne można znaleźć na stronie TestDaF-Institut. TestDaF jest częścią portfolio egzaminacyjnego Goethe-Institut.

TestDaF jest egzaminem płatnym. O dokładną cenę można się dowiedzieć w centrum egzaminacyjnym.

Na całym świecie można zdawać TestDaF w sześciu centralnie ustalonych terminach w roku. W Chińskiej Republice Ludowej istnieją jeszcze dodatkowe terminy; zgłaszać można się do National Education Examination Authority. We wszystkich innych krajach zgłoszenia są przyjmowane za pośrednictwem portalu pod adresem www.testdaf.de.

Opracowanie

Zadania TestDaF są opracowywane przez TestDaF-Institut, który jest częścią Gesellschaft für Akademische Studienvorbereitung und Testentwicklung e.V. Instytucjami współpracującymi przy opracowaniu egzaminu są Hochschulrektorenkonferenz, Deutscher Akademischer Austauschdienst i Goethe-Institut.

  Trening egzaminacyjny bez barier

  Przykładowe zestawy egzaminacyjne online dla wszystkich zainteresowanych egzaminami z języka niemieckiego: od początkujących po zaawansowanych (A1-C2) - pozbawione barier i przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.