Βρίσκεστε στο σωστό σημείο: Τόποι, ημερομηνίες και δηλώσεις συμμετοχής

Prüfungen an Goethe-Instituten in Deutschland
Ort Prüfungen
Berlin
Goethe-Institut
Fit 1 , Fit 2 , SD1 , SD2 , ZD , ZDfB , B2 , C1 , PWD , C2: GDS , TestDaF , BULATS
Bonn
Goethe-Institut
Fit 1 , Fit 2 , SD1 , SD2 , ZD , ZDfB , B2 , C1 , PWD , C2: GDS , TestDaF , BULATS
Bremen
Goethe-Institut
Fit 1 , Fit 2 , SD1 , SD2 , ZD , ZDfB , B2 , C1 , PWD , C2: GDS , TestDaF , BULATS
Dresden
Goethe-Institut
Fit 1 , Fit 2 , SD1 , SD2 , ZD , ZDfB , B2 , C1 , PWD , C2: GDS , TestDaF , BULATS
Düsseldorf
Goethe-Institut
Fit 1 , Fit 2 , SD1 , SD2 , ZD , ZDfB , B2 , C1 , PWD , C2: GDS , TestDaF , BULATS
Frankfurt/Main
Goethe-Institut
Fit 1 , Fit 2 , SD1 , SD2 , ZD , ZDfB , B2 , C1 , PWD , C2: GDS , TestDaF , BULATS
Freiburg
Goethe-Institut
Fit 1 , Fit 2 , SD1 , SD2 , ZD , ZDfB , B2 , C1 , PWD , C2: GDS , TestDaF , BULATS
Göttingen
Goethe-Institut
Fit 1 , Fit 2 , SD1 , SD2 , ZD , ZDfB , B2 , C1 , PWD , C2: GDS , TestDaF , BULATS
Hamburg
Goethe-Institut
Fit 1 , Fit 2 , SD1 , SD2 , ZD , ZDfB , B2 , C1 , PWD , C2: GDS , TestDaF , BULATS
Mannheim
Goethe-Institut
Fit 1 , Fit 2 , SD1 , SD2 , ZD , ZDfB , B2 , C1 , PWD , C2: GDS , TestDaF , BULATS
München
Goethe-Institut
Fit 1 , Fit 2 , SD1 , SD2 , ZD , ZDfB , B2 , C1 , PWD , C2: GDS , TestDaF , BULATS
Schwäbisch Hall
Goethe-Institut
Fit 1 , Fit 2 , SD1 , SD2 , ZD , ZDfB , B2 , C1 , PWD , C2: GDS , TestDaF , BULATS

Prüfungen bei Prüfungspartnern in Deutschland
Im Zuständigkeitsbereich jedes einzelnen Landesverbands gibt es an vielen Standorten Volkshochschulen, an denen die genannten Prüfungen durchgeführt werden. Bitte erkundigen Sie sich beim jeweiligen Landesverband nach einem Prüfungszentrum in Ihrer Nähe.
Baden-Württemberg 
Volkshochschulverband Baden-Württemberg
SD1 , SD2 , ZD , ZDfB , ZDj , B2 , C1 , PWD , C2: GDS
Bayern
Bayerischer Volkshochschulverband
Fit1 , Fit2 , SD1 , SD2 , ZD , ZDfB , ZDj , B2 , C1, C2: GDS ,
VHS Erlangen C2: GDS
Brandenburg
Brandenburgischer VHS-Verband  
B2 , C1
Bremen
VHS
C1
Hamburg
VHS
B2 , C1
Hessen
Hessischer Volkshochschulverband  
B2 , C1 , PWD
Internationales Sprachlernzentrum der Universität Frankfurt am Main ZD
Mecklenburg-Vorpommern
VHS-Verband Mecklenburg-Vorpommern
B2 , C1
Niedersachsen 
Landesverband der Volkshochschulen Niedersachsen
SD1 , SD2 , ZDj , ZD , ZDfB , B2 , C1 , C2: GDS
Nordrhein-Westfalen
Landesverband der Volkshochschulen von Nordrhein-Westfalen
B2 , C1
Volkshochschule Düsseldorf C2: GDS
Volkshochschule Köln C2: GDS
Rheinland-Pfalz
Landesverband der Volkshochschulen Rheinland-Pfalz
B2 , C1
Saarland
VHS
SD1 , SD2 , ZDj , ZD , ZDfB , B2 , C1 , PWD , C2: GDS
Sachsen
Sächsischer Volkshochschulverband   
B2 , C1
Sachsen-Anhalt
Landesverband der Volkshochschulen Sachsen-Anhalt
B2 , C1
Schleswig-Holstein
Landesverband der Volkshochschulen Schleswig-Holstein
B2 , C1

Prüfungspartner des Goethe-Instituts sind Institutionen, die berechtigt sind, Prüfungen des Goethe-Instituts durchzuführen. Die Lizenznehmer führen in der Regel auch prüfungsvorbereitende Sprachkurse durch. Die Fachaufsicht für die Prüfungspartner in Deutschland liegt bei der Zentrale des Goethe-Instituts in München.

Δείγματα εξετάσεων προσβάσιμα σε όλους

Online-δείγματα εξετάσεων για όλους όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε εξέταση πιστοποίησης Γερμανομάθειας -αρχάριοι μέχρι και προχωρημένοι (Α1 – C2)– χωρίς εξεταστικούς φραγμούς και γι’ αυτό ιδιαίτερα κατάλληλα για άτομα με ειδικές ανάγκες.