תנאי שימוש


של מכון גתה,
רחוב Oskar-von-Miller-Ring 18
80333 München
מספר טלפון: 00498915921-0
info@goethe.de ("מכון גתה") לשימוש באתר goethe.de ("אתר")

תוכן העניינים

 1. היקף התוקף ונושא ההסכם
 2. הרשמה וחתימה על הסכם
 3. השירות של מכון גתה
 4. חובות המשתמש וכללי התנהגות
 5. סנקציות על הפרת החובות, הרחקה מהפלטפורמה
 6. הענקת זכויות שימוש
 7. אחריות
 8. תקופת ההסכם וסיומו
 9. שינוי תנאי השימוש
 10. ברירת החוק
 11. יישוב סכסוכים
 12. זכות הביטול
 

1. תחום אחריות ונושא ההסכם

Für die Nutzung der personalisierten Bereiche dieser Website nach entsprechender Registrierung gelten imתנאי השימוש הבאים ביחסים בין "המשתמש" ל"מכון גתה" כמפעיל האתר חלים על השימוש באזורים המותאמים אישית של אתר זה לאחר רישום מתאים.
נושא ההסכם הוא השימוש החינמי באתר כפלטפורמת מידע ותקשורת ("שירות"). קורסי הלמידה מרחוק בתשלום כפופים אך ורק לתנאים הכלליים של העסק.      

2. הרשמה וחתימה על הסכם

הרשמה מוקדמת היא תנאי מוקדם לשימוש בשירותים המותאמים אישית. בעת ההרשמה המשתמש חייב למסור מידע אמיתי ונכון. מפנים אותו להצהרה להגנת המידע . לאחר ההרשמה המשתמש מקבל דוא"ל עם קישור לאישור. הסכם השימוש בחינם באתר נכנס לתוקף כאשר מכון גתה מפעיל את חשבון המשתמש.

המשתמש אינו רשאי לאפשר לצד שלישי להשתמש בגישה שלו. כבעל החשבון עליו להגן על החשבון מפני שימוש לרעה. לכן הוא חייב לשמור את נתוני הגישה שלו בסוד ולהגן עליהם מפני גישה של צד שלישי. אין להשתמש בשמות מותגים מוגנים או בשמות של אנשים או אישים כשם משתמש.     
.   

3. השירות של מכון גתה

מכון גתה מאפשר למשתמש לקרוא ולפרסם באתר ולתקשר עם משתמשים אחרים במסגרת תנאי השימוש. לצורך כך מכון גתה מעמיד לרשות המשתמשים פלטפורמה חינמית עם פונקציות קהילתיות שונות במסגרת האפשרויות הטכניות והכלכליות שלו.
מטרת הפונקציות הקהילתיות היא לאפשר חילופים בתחומים ובנושאים שונים הקשורים להיצע של מכון גתה בתחום התרבות והחינוך. מכון גתה מפעיל את הפלטפורמה במסגרת המשימות המוטלות עליו. הפלטפורמה אינה מיועדת להחלפת דעות כללית, להצגה עצמית של משתמשים או למטרות בידור.
במקרה שבו מכון גתה מאפשר שימוש קבוע בפלטפורמה, אנו רשאים לבצע שינויים במוצר הדיגיטלי החורגים מהדרוש כדי לשמור על התאמה להסכם אם

 1. יש לכך סיבה מוצדקת
 2. לא יהיו למשתמשים עלויות נוספות כתוצאה מהשינויים ו
 3. נודיע למשתמשים על השינויים באופן ברור ומובן.

סיבות מוצדקות במובן זה כוללות מקרים שבהם השינוי נחוץ כדי להתאים את המוצר הדיגיטלי לסביבה טכנית חדשה או למספר גדול יותר של משתמשים או במקרים שבהם השינוי נחוץ מסיבות תפעוליות חשובות אחרות.
אם השינוי משפיע באופן משמעותי על אפשרות הגישה של המשתמש לפונקציות הקהילה או על יכולת השימוש שלהן עבור המשתמש, מכון גתה יודיע למשתמש בדוא”ל על השינוי ועל זכויות המשתמש תוך פרק זמן סביר לפני שהשינוי ייכנס לתוקף.   

4. חובות המשתמש וכללי התנהגות

במסגרת ההרשמה המשתמש מתחייב למסור תמיד מידע אישי נכון, עדכני ומלא לפי טופס ההרשמה ואינו רשאי לעולם להטעות את מכון גתה או משתמשים אחרים בנוגע לזהותו.

כאשר המשתמש מפרסם תוכן באתר, הוא מתחייב כי הוא הבעלים של כל הזכויות הדרושות. המשתמש מתחייב שלא לפרסם תכנים באתר או לשלוח אותם למשתמשים אחרים המפרים את ההגינות המקובלת או את החוקים הקיימים. המשתמש מתחייב במיוחד שלא לפרסם תכנים או לשלוח אותם למשתמשים אחרים,

 • שפרסומם מהווה עבירה פלילית או עבירה מנהלית,
 • המפרים זכויות יוצרים, מותגים או חוקי תחרות,
 • המפרים זכויות הגנה על נתונים של צד שלישי (למשל פרסום הודעות פרטיות ללא הסכמת השולח),
 •  יש תוכן פוגעני, שקרי, גזעני, מפלה, מסוכן לקטינים או תוכן פורנוגרפי,
 • מכיל פרסומת, כולל גרפיקה או קישורים עם או בלי טקסט מלווה בחתימה או בתוך תכנים.

נוסף על כך על המשתמשים לשמור תמיד על כללי ("ההגינות") וההתנהגות הכלליים ולהתייחס זה לזה בכבוד ואינם רשאים להשתמש בשירות כדי לאיים, להטריד, לפגוע בכל דרך אחרת, להונות או לפגוע במוניטין או בעסקים של משתמשים אחרים או צד שלישי.

.

בנוסף חל איסור על פרסום תכנים שאין להם שום קשר לנושאים שאליהם מוקדש תחום הקהילה או המתאימים באופן אחר לפגוע בחילופים בתחומים ובנושאים שונים (סעיף 3). זה כולל, במיוחד, פרסום המוני של תכנים ריקים או זהים ("דואר זבל").
אם משתמש עד להפרת תנאי השימוש האלה בידי משתמש אחר, עליו להודיע על כך להנהלה בדוא"ל
kdf@goethe.de.  

5. סנקציות על הפרת החובות, הרחקה מהפלטפורמה

במקרה של הפרה או חשד סביר להפרת החובות המוזכרות בסעיף 4 לעיל (פרט לחובת הדיווח על הפרות בידי משתמשים אחרים), מכון גתה רשאי, על פי שיקול דעתו, להטיל על המשתמש את הסנקציות הבאות:

 • מחיקה או שינוי של תכנים שהמשתמש פרסם אם, על פי שיקול דעתו המחייב של מכון גתה, הם מהווים הפרה של כללי ההתנהגות לפי סעיף 4,
 • מתן אזהרה,
 • הגבלת השימוש בשירות,
 • חסימה זמנית או קבועה של גישה,
 • סיום הסכם עם המשתמש ומחיקת כל הנתונים והתכנים של המשתמש, גם ללא יצירת קשר איתו.

אם תוכן שפורסם מפר את סעיף 4, מכון גתה רשאי לחסום את התוכן ללא הודעה מוקדמת. מכון גתה מודיע למשתמש כדי שיוכל להגיב. אם יתברר שהתוכן אינו מפר את סעיף 4, מכון גתה יבטל את החסימה.


בנוסף חסימת הגישה היא תחילה זמנית בלבד ומכון גתה גם נותן למשתמש הזדמנות להגיב תוך פרק זמן סביר. רק על בסיס התגובה או לאחר פקיעת המועד מכון גתה מחליט על חסימת גישה סופית.

המשתמש משחרר את מכון גתה מכל תביעה של צד שלישי שהעלה המשתמש בגין פגיעה של המשתמש בהתחייבויות הנזכרות לעיל בסעיף 4 (למעט חובת דיווח על הפרות של משתמשים אחרים). המשתמש מתחייב לתמוך במכון גתה בתום לב במידע ובמסמכים בהגנה מפני תביעות כאלה. המשתמש מתחייב גם לשאת בעלויות ההגנה המשפטית הנדרשת של מכון גתה. זכויות נוספות ותביעות בגין נזקים של מכון גתה נותרות על כנן.    

6. הענקת זכויות שימוש

זכויות היוצרים על התכנים שפורסמו, ככל שהן זכאיות להגנת זכויות יוצרים, נותרות של המשתמש. עם זאת פרסום תכנים באתר goethe.de, משמעו הענקת הזכויות הלא בלעדיות, העולמיות והבלתי מוגבלות, למכון גתה

 • להפוך תכנים שהועלו לאתר לנגישים לציבור באופן קבוע (גם מתורגמים)
 • לשכפל ולהפיץ תכנים אלו בכתבים מודפסים (גם מתורגמים)
 • להעביר תכנים ממקום למקום בתוך האתר או לחברם לתכנים אחרים
 • לערוך, בעיקר לקצר, לתרגם, להעביר למקום אחר באתר או לחבר לתכנים אחרים
 • לשנות או למחוק באופן חלקי אם הדבר דרוש לפי סעיף 5

למשתמש אין זכות למחוק או לתקן תכנים שהעלה. הוראות תקנת הגנת המידע (תקנה האיחוד האירופי 2016/679), חוק זכויות היוצרים וכל חובה חוקית של המשתמש למחוק נותרים על כנם.   

7.אחריות

אם יש פגם במוצר דיגיטלי, יש זכות לתבוע אחריות. תביעות בגין פגמים בשירות לפי סעיף 1 מתיישנות תוך שנתיים מיום ההגשה, אך לפחות שנה לאחר סיום ההתקשרות.

תביעות בגין נזקים מצד המשתמש נגד מכון גתה, המחלקות השונות וצוות העובדים אינם נכללים אלא אם צוין אחרת להלן. לא נכללות תביעות בגין נזקים עקב ערבות או הבטחה שמכון גתה נתן, עקב פגיעה בחיים, בגוף או בבריאות, עקב חוק אחריות המוצר ותביעות לפיצויים עקב הפרת התחייבויות חוזיות חיוניות. התחייבויות חוזיות מהותיות הן התחייבויות אשר מימושן הכרחי להשגת מטרת ההסכם. כמו כן לא נכללת בהחרגת האחריות: אחריות לנזקים המבוססים על הפרת חובה מכוונת או ברשלנות חמורה מצד הספק, נציגיו המשפטיים או נציגיו האחרים.   

8. תקופת ההסכם וסיומו

הסכם זה נערך לתקופה בלתי מוגבלת. כל אחד מהצדדים רשאי לסיים אותו בכתב (למשל בדוא”ל) ללא הודעה מוקדמת.

לאחר סיום הסכם זה מכון גתה רשאי, אך לא חייב, למחוק תכנים שהועלו על ידי המשתמש ושותפו עם משתמשים אחרים. המשתמש רשאי בכל עת לדרוש את מחיקת חשבון המשתמש והנתונים הלא ציבוריים המאוחסנים בו.

אם קיימת סיבה חשובה, בפרט עקב הפרה חמורה או חוזרת של ההתחייבויות בסעיף 4, אולי אחרי אזהרה שלא צלחה, רשאי מכון גתה לחסום את גישת המשתמש לאלתר ולסיים את ההסכם עימו ללא הודעה מוקדמת. במקרה זה המשתמש יהיה רשאי להירשם שוב רק בהסכמה מראש ובכתב של מכון גתה.     

9. שינוי תנאי השימוש

מכון גתה שומר לעצמו את הזכות לשנות את תנאי השימוש האלה ללא מתן סיבות. מכון גתה יודיע למשתמש בזמן על השינויים במהלך הביקור בעקבות השינוי ויבקש מהמשתמש להסכים לתנאי השימוש שהשתנו. אם משתמש אינו מתנגד תוך פרק זמן סביר של 14 יום לפחות, תנאי השימוש ייראו כאילו התקבלו. בעת הודעה על שינויים בתנאי השימוש, מכון גתה יציין במיוחד כי הסכמה נחשבת כניתנת אם המשתמש לא יתנגד בפרק הזמן שצוין. אם המשתמש מתנגד, מכון גתה יכול לסיים את ההסכם על פי סעיף 8. 

ארכיון

10. ברירת החוק

החוק של הרפובליקה הפדרלית של גרמניה חל על הקשר החוזי בין מכון גתה למשתמש. ברירת חוק זו חלה על צרכנים רק אם לא נשללת מהצרכן ההגנה שמעניקות לו תקנות הגנת הצרכן המחייבות של המדינה שבה הוא מתגורר.   

11. . יישוב סכסוכים

הנציבות האירופית מספקת פלטפורמה מקוונת ליישוב סכסוכים מקוון, שניתן למצוא פה:
 http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
לצרכנים יש הזדמנות להשתמש בפלטפורמה זו כדי ליישב את הסכסוכים שלהם. אנו מוכנים להשתתף בהליך בוררות מחוץ לבית המשפט בפני ועדת בוררות צרכנית. אחראית להליך היא ועדת הבוררות האוניברסלית ב
Zentrum für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein,
https://www.verbraucher-schlichter.de/.   

12. זכות ביטול

על פי חוק לצרכנים יש זכות להתחרט ולבטל את ההסכם.  

תקנון ביטול
יש לך הזכות לחזור בך מהסכם זה תוך 14 יום ללא מתן סיבה כלשהי.
תקופת הביטול היא 14 יום מיום החתימה על ההסכם. על מנת לממש את זכות החרטה, עליך לשלוח לנו הצהרה ברורה, למשל מכתב שנשלח בדואר או בדוא”ל, על החלטתך לפרוש מההסכם לכתובת: 
Goethe-Institut e. V., Oskar-von-Miller-Ring 18, 80333 Munich
טלפון: 00498915921-0, info@goethe.de
לצורך זה ניתן אך לא חובה להשתמש בטופס הביטול לדוגמה המצורף. כדי לעמוד במועד הביטול מספיק לשלוח את ההודעה על מימוש זכות הביטול לפני תום תקופת הביטול.


תוצאות הביטולאם תבטל הסכם זה, שילמנו לך את כל התשלומים שקיבלנו ממך, לרבות עלויות המשלוח (למעט העלויות הנוספות הנובעות מכך שבחרת בסוג משלוח שונה מהמשלוח הסטנדרטי הזול ביותר שאנו מציעים), מיד ולכל המאוחר תוך 14 יום מהיום שבו קיבלנו את ההודעה על ביטול הסכם זה. לצורך החזר זה אנו משתמשים באותו אמצעי תשלום שבו השתמשת בעסקה המקורית, אלא אם כן סיכמו איתך במפורש אחרת; בשום פנים ואופן לא תחויב בעמלות עבור החזר זה. אם דרשת שהשירותים יתחילו במהלך תקופת הביטול, יהיה עליך לשלם לנו סכום סביר התואם את השירותים שכבר ניתנו עד לנקודת הזמן שבה הודעת לנו על מימוש זכות הביטול באופן יחסי להיקף הכולל של השירותים הכלולים בהסכם.

תוכלו להשתמש בטופס הביטול שלהלן או לנסח בעצמכם את הודעת הביטול 
 

דוגמה לטופס ביטול  

(אם ברצונכם לבטל את ההסכם, אנא מלאו את הטופס הזה ושלחו אותו לכתובת:)


Goethe-Institut e. V
Oskar-von-Miller-Ring 18
80333 München
Deutschland
info@goethe.de

 
אני/אנו (*) מבטלים בזאת את ההסכם שחתמתי/חתמנו (*) עליו על קניית הסחורה הבאה(*) / קבלת (*) השירות הבא:


___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

הוזמן בתאריך _____________________ / התקבל בתאריך _____________________
שם הצרכן/הצרכנים: _____________________
כתובת הצרכן/הצרכנים: _____________________
חתימת הצרכן/הצרכנים (נא למלא רק כאשר ההודעה נמסרת על דף)
______________________________________________


תאריך: ______________________________(*) נא למחוק את המיותר