Više informacija

A sada Vi nastupate: Moduli

Goethe-Zertifikat B1 sastoji se iz modula „Čitanje“, „Slušanje“, „Pisanje“ i „Usmeno izražavanje“ (usmeni dio se odvija u parovima). Ovaj ispit se širom svijeta sprovodi i ocjenjuje na isti način.
 
Ova četiri modula se mogu polagati pojedinačno ili u kombinaciji. Četiri pojedinačne diplome za svaki modul ponaosob odgovaraju diplomi za cjelokupan ispit. 
 
Ovaj ispit je osmišljen u saradnji Goethe-Instituta, Univerziteta Freiburg/Švicarska i ÖSD-a te se širom svijeta nudi pod nazivom Goethe-Zertifikat B1 odnosno ÖSD-Zertifikat B1.
 

Čitanje

U ovom dijelu čitate priloge iz blogova, e-mailove, novinske članke, oglase i pisana uputstva. U stanju ste razumjeti najvažnije informacije, bitne pojedinosti, stavove i mišljenja.

Trajanje: 65 minuta

Pisanje

U ovom dijelu pišete privatne i formalne e-mailove ili pisma i pišete post za forum u kojem iznosite vlastito mišljenje

Trajanje: 60 minuta

Slušanje

U ovom dijelu slušate objave putem razglasa, kratke priloge, neformalne razgovore te diskusije na radiju. U stanju ste razumjeti najvažnije informacije i bitne pojedinosti.

Trajanje: 40 minuta

Usmeno izražavanje

U ovom dijelu sa svojim partnerom ili partnericom razgovarate o nekoj od tema iz svakodnevnog života, npr. o putovanju. Pri tom odgovarate na pitanja, iznosite vlastito mišljenje i prijedloge. Radite slobodnu prezentaciju o jednoj od tema iz svakodnevnog života i odgovarate na pitanja u vezi sa istom.

Trajanje: oko 15 minuta

Preduslovi

Goethe-Zertifikat B1 je ispit iz poznavanja njemačkog jezika za mlade i odrasle.

Ispiti Goethe-Instituta stoje svim zainteresiranim na raspolaganju i mogu se polagati neovisno o tome da li je polaznik dostigao minimalnu starosnu dob za polaganje ispita i neovisno o posjedovanju njemačkog državljanstva.
  • Za Goethe-Zertifikat B1 za mlade preporučuje se starosna dob od najmanje 12 godina.
  • Za Goethe-Zertifikat B1 za odrasle preporučuje se starosna dob od najmanje 16 godina.
  • Goethe-Zertifikat B1 pretpostavlja poznavanje njemačkog jezika koje odgovara trećem stepenu jezičkih kompetencija (B1) Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike (ZEROJ).
  • Za postizanje ovog stepena potrebno je – u zavisnosti od predznanja i uslova učenja – 350 do 650 nastavnih jedinica u trajanju od 45 minuta.
Vrh