Materijali za vježbu

Za pripremu za Goethe-Zertifikat A2 možete ovdje naći materijale za vježbanje ispitnih dijelova Slušanje, Čitanje, Pisanje i Usmeno izražavanje.

Materijali za vježbanje na internetu

Model ispita A2 – univerzalni dizajn

Materijali koje možete preuzeti

A2-Model ispita za odrasle Poslušaj audio-zapis za modul „Slušanje“ iz Modela ispita A2 za odrasle (22:35 min.)

Pogledaj snimak modula „Usmeno izražavanje“ iz Modela ispita A2 za odrasle (11:19 min.)
© Goethe-Institut


A2 – set za vježbu za odrasle A2 – set za vježbu za odrasle Poslušaj audio-zapis za dio „Slušanje“ (24:10 Min.)
Vrh