Praksa

PREDUSLOVI

Za obavljanje prakse (volonterske službe) na Goethe-Institutu Bosne i Hercegovine morate ispunjavati sljedeće preduslove:
  • biti državljanin Bosne i Hercegovine
  • imati veoma dobro znanje njemačkog jezika (na nivou izvornog govornika) i jednog od lokalnih jezika (bosanskog/hrvatskog/srpskog)
  • imati započet ili završen studij iz društvenih, ekonomskih, pravnih ili informatičkih nauka koji se okončava diplomom dodiplomskog, magistarskog, bachelor ili master studija, položenim državnim ispitom za nastavnički smjer u srednjim školama ili doktoratom
  • imati najmanje 5. semestar studija i maksimalno 30 godina starosti
  • poželjno je iskustvo na polju njemačko-bosanske kulturne razmjene i projektnog menadžmenta

PLAĆA I OSIGURANJE

Za obavljanje prakse (volonterske službe) ne isplaćuje se plaća. Prema odredbama Zakona o radu Bosne i Hercegovine, volonteri mogu raditi maksimalno 240 sati u okviru tromjesečnog perioda. Goethe-Institut preuzima obavezu službene prijave pripravnika/pripravnice, odnosno volontera/volonterke, troškove lokalnog zdravstvenog osiguranja, te isplaćuje paušalni iznos na ime troškova prevoza i toplog obroka (u maksimalnom mjesečnom iznosu od 300 BAM). Goethe-Institut Bosne i Hercegovine ne može preuzeti dodatne troškove nastale zbog putovanja od mjesta stanovanja do Sarajeva i nazad.

Ukoliko studirate u Njemačkoj, molimo da zdravstveno osiguranje regulirate sa svojom kasom zdravstvenog osiguranja u Njemačkoj prije početka obavljanja prakse. Molimo Vas da provjerite i osiguranje od nezgode koje ćete imati za vrijeme boravka u Bosni i Hercegovini. Goethe–Institut ne može preuzeti troškove zdravstvenog osiguranja u inostranstvu.

PODRUČJA DJELOVANJA I ZADACI

POSTUPAK PRIJAVE

Kako bismo u što kraćem roku i neometano donijeli odluku o obavljanju prakse, molimo Vas da svoje prijave šaljete direktno na Goethe-Institut Bosne i Hercegovine.

Kontakt osoba: Azra Malagic – azra.malagic@goethe.de

SMJEŠTAJ

Iako možemo pružiti pomoć prilikom traženja smještaja, odgovornost za to je na samim pripravnicama i pripravnicima.
Vrh