“Okullar: Geleceğin Ortakları” girişimi

 • "Okullar: Geleceğin Ortakları" girişimi © Kai Uwe Oesterhellweg
 • "Okullar: Geleceğin Ortakları" girişimi © Kai Uwe Oesterhellweg
 • "Okullar: Geleceğin Ortakları" girişimi © PASCH-net
 • "Okullar: Geleceğin Ortakları" girişimi © Kai Uwe Oesterhellweg
 • "Okullar: Geleceğin Ortakları" girişimi © Keller
 • "Okullar: Geleceğin Ortakları" girişimi © PASCH-net
 • "Okullar: Geleceğin Ortakları" girişimi © Jens Sauerbrey

"Okullar: Geleceğin Ortakları" (PASCH) Girişimi, Almanya ile özel bir bağlantısı olan 2000'ni aşkın PASCH okulunu dünya çapında bir ağ ile birleştirir. Goethe-Institut 100'den fazla ülkede, milli eğitim sistemine bağlı yaklaşık 600 PASCH okuluna danışmanlık desteği verir.

Okullar: Geleceğin Ortakları" girişimi Şubat 2008'de Federal Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirildi. PASCH, Alman Dışişleri Bakanlığı tarafından koordine edilir ve Yurtdışı Eğitim İşleri Merkezi, Goethe-Institut, Alman Akademik Değişim Servisi ve Kültür Bakanları Konseyi'nin Pedagojik Değişim Hizmeti Birimi tarafından birlikte uygulanır.
            

Ana fikirler ve hedefler

PASCH girişimi dört ana fikire dayalıdır:
 • eğitimle imkânlar yaratılması
 • çok dillilikle ufkun genişletilmesi
 • dil ve eğitime erişim sağlanması ve
 • gelecekle ilgili sorunların uluslararası bir öğrenim topluluğu olarak birlikte ele alınması

Federal Almanya Dışişleri Bakanlığı, Şubat 2008'de "Okullar: Geleceğin Ortakları" (PASCH) Girişimini hayata geçirmiştir. PASCH, Almanya ile özel bir bağlantısı olan dünya çapındaki 2000'den fazla PASCH okulunun yer aldığı ağı güçlendirmekte ve birleştirmektedir. Goethe-Institut 100'den fazla ülkede, milli eğitim sistemine bağlı yaklaşık 600 PASCH okuluna danışmanlık desteği verir.

PASCH, Alman Dışişleri Bakanlığı tarafından koordine edilir ve Yurtdışı Eğitim İşleri Merkezi, Goethe-Institut, Alman Akademik Değişim Servisi ve Kültür Bakanları Konseyi'nin Pedagojik Değişim Hizmeti Birimi tarafından birlikte uygulanır.

Yurtdışındaki Alman okullarının ve Almanca Dil Diploması (Deutsches Sprachdiplom) veren okulların ağı güçlendirilir ve genişletilir. Bunun ötesinde, ulusal eğitim sistemlerinde yabancı dil olarak Almancaya daha geniş yer verilmesi için okullararası işbirliği geliştirilir. Ayrıca, Almanya'da yükseköğretim için burslar verilir, öğrenci değişimi ve okul partnerlikleri için olanaklar sağlanır.

PASCH'ın hedefleri

Bu girişimin amacı, genç insanlarda modern Almanya'ya, bu ülkenin toplumuna ve Almancaya karşı kalıcı bir ilgi ve coşku uyandırmaktır. Tüm dünyada Federal Almanya'nın partner okullarından oluşan bir ağ kurulmakta, bu okullar ortak etkinlikler ve görüş alış verişi sayesinde uluslararası bir öğrenim topluluğu haline gelmektedir. 

PASCH cazip eğitim imkânlarıyla gerek öğrencilerin gerekse de öğretmenlerin kalıcı nitelikler kazanmasına katkıda bulunarak, genç insanların Almanya'da yükseköğretim görmeleri için gereken ve daha sonraki meslek hayatında da ihtiyaç duyulan beceri ve nitelikleri geliştirmektedir. Hedeflerden biri de, Almanya'yla canlı ve uzun vadeli ilişkiler kurulması ve okulların öğretmen ve öğrenciler arasındaki fikir alışverişini ve işbirliğini teşvik etmelerini sağlamaktır. PASCH Federal Almanya'nın kültür ve eğitim politikasının diğer girişimleriyle de sıkı bir işbirliği içindedir; bu girişimlerden biri de Federal Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın "Kulturweit" adındaki gönüllü programıdır.

Goethe-Institut'un görevleri ve uygulamaları

Goethe-Institut 500'den fazla PASCH-Okulu'na, Almancayı ders programına almaları ya da Almanca dersine daha geniş yer vermeleri için destek verir.  Ders yöntem ve uygulamaları konusunda öğretmenlere meslek içi eğitim ve dil kursu olanakları sunar, multimedyal ortamlarda kullanılabilen ders materyalleri ve ülke hakkında bilgi veren kaynaklar sağlar. Ayrıca, Goethe-Institut tüm dünyadaki PASCH-Okulları'na danışmanlık yapmaları için eğitim uzmanları gönderir. Almanya'da üye okulların öğrencileri için düzenlenen gençlik kursları Almanca bilgisinin pekiştirilmesini,  kültürlerarası ilişkilerin geliştirilmesini ve Almanya'yla canlı bağlar kurulmasını sağlar.
PASCH girişiminin internet sayfası www.pasch-net.de üç alana ayrılır:
 • Genel alan
 • Öğretmen alanı
 • Öğrenci alanı
Genel alan

Genel alanda, katılımcı kurumlar ve faaliyetleri hakkında bilgi verilir. PASCH girişimi çerçevesinde uygulanan projeler, dünyanın çeşitli bölgelerindeki PASCH çalışanlarının blogları, Almanya'daki PASCH gençlik kursları ve uluslararası okul partnerlikleri kurulmasına yönelik partnerlik borsası bunlar arasındadır. İnteraktif bir dünya haritası partner okul ağına genel bir bakış sunarken, üye okullar da kısaca tanıtılır.

Öğretmen alanı

Bu bölümde öğretmenler Almanca dersinde PASCH-net'i nasıl kullanacaklarına dair fikir edinebilir, bilgisayarlarına indirebilecekleri ders materyalleri, ders yöntemleri ve uygulamalarıyla ilgili bilgiler bulabilir. PASCH-Öğrenim Platformu'nda öğretmenler kendi sanal dersliklerini kurabilir ya da mevcut kurslardan yararlanabilir.

İnternet topluluğu (Community) materyal takası ya da proje fikirleri için partner arama olanağını sunar. Öğretmenler internet toplulukları, Öğrenim Platformu ya da bloglar üzerinden, online öğrenci gazeteleri ya da podcast'lar gibi ülkelerarası projeler gerçekleştirebilir.

PASCH-net'teki PASCH-Öğrenim Platformu'nda öğretmenlere, danışmanlar eşliğinde online meslek içi eğitim sunulur. PASCH-net-Führerschein adlı online kursta öğretmenler internet sitesinin Almanca dersleri için sunduğu olanaklar, örneğin internet toplulukları, Öğrenme Platformu ve Öğrenci Gazetesi PASCH-Global hakkında bilgi edinirler. Moodle-Führerschein adlı online kursta, okuldaki derslerde ya da öğretmenlere yönelik meslek içi eğitimde Moodle yazılımına dayalı PASCH-Öğrenim Platformu'ndan nasıl yararlanabileceklerini öğrenirler.

İletişim: lernplattform@pasch-net.de

Öğrenci alanı

PASCH-Okulları'nda Almanca öğrenen öğrenciler internet topluluğundaki diğer öğrencilerle görüş alış verişinde bulunurlar. Buraya metin, fotoğraf ve videolar yükleyebilir, forumlarda tartışabilirler.

Yarışmalar ve projeler öğrencileri katılım için heveslendirir. Farklı dil seviyelerindeki metinler Almanya ve yükseköğretim olanakları gibi konularda bilgi verir.

Düzenli tartışma olanakları, herkesin katılabileceği etkinlikler ve öğrenme oyunları Almanca alıştırma yapmaya teşvik eder.

PASCH-net'teki internet topluluklarına ya da Öğrenme Platformu'na katılmak isteyenlerin siteye kaydını yaptırıp üye olduktan sonra e-mail adresi ve şifreyle giriş yapması gerekir. İletişim: service@pasch-net.de
PASCH okul ağı, dünya çapındaki 2000’den fazla okulu kapsamaktadır. Goethe-Institut 100'den fazla ülkede, milli eğitim sistemine bağlı yaklaşık 600 PASCH okuluna danışmanlık desteği verir. "Okullar: Geleceğin Ortakları" Girişimi çerçevesinde bu okullar Almanca dersini okutmakta veya mevcut ders saatini artırmaktadırlar. Bu okullarda Almanca çoğunlukla 2’nci yabancı dil olarak okutulmaktadır. 

PASCH ağına ayrıca
Yurtdışı Eğitim İşleri Merkezinin (ZfA) desteklediği yaklaşık 140 Yurtdışı Alman Okulu, 27 Alman Profil Okulu ve Kültür Bakanları Konseyi'nin Alman diplomasını sunan milli eğitime bağlı yaklaşık 1100 okul dahildir.

Okul tanıtımları