Test DaF

Du vil gerne …

  • studere, forske eller arbejde i Tyskland.
  • aflægge en tyskprøve, som anerkendes af alle universiteter i Tyskland.
  • overbevise forskningsinstitutioner og arbejdsgivere om dine tyskkundskaber.

TestDaF er en sprogprøve på avanceret niveau. Den omfatter niveauerne B2 til C1 på skalaens seks niveauer inden for Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog.
 
Når du har afsluttet alle fire delprøver inden for TestDaF, gælder diplomet som bevis på dine sprogkundskaber og giver adgang til næsten alle fag og studieretninger ved tyske universiteter.
TestDaF sprogprøven er også et internationalt anerkendt bevis på dine sprogkundskaber inden for videnskabelige projekter og akademiske erhverv.
 
Fagspecifik viden er ikke nødvendig for at aflægge prøven.

Repræsenteret verden over

Du kan aflægge TestDaF i autoriserede testcentre. I dag er der ca. 450 testcentre, som udbyder TestDaF. Her kan du søge efter testcentre, både i Tyskland og resten af verden:

Forberedelse

Øvelsesmaterialer

Her kan du finde øvelsesmateriale og litteraturanbefalinger.

Yderligere informationer

Hvad testes der ved TestDaF? Hvad er ellers vigtigt?