3 Fragen an Alex Arteaga

En el següent vídeo el professor Lluís Nacenta parla amb l'artista Alex Arteaga sobre el projecte de recerca transient senses, que va tenir lloc,al Goethe-Institut Barcelona, entre d’altres espais.

Una part del projecte la van formar les produccions d'Alex Arteaga en forma d'una instal·lació sonora, un assaig sonor, un assaig de vídeo i un assaig de text, amb els quals va investigar el Pavelló Mies van der Rohe. En el següent vídeo explica els rerefons i la seva intenció en aquesta obra.

Més informació: http://www.architecture-embodiment.org/
 
Ⓒ Goethe-Institut Barcelona
Juliol 2015