Tasot A1–C2
Saksankurssit ja saksantutkinnot

  Perustason kielenkäyttäjä
  A1
Ymmärrät ja osaat käyttää tuttuja, arkisia ilmaisuja ja hyvin yksinkertaisia lauseita, jotka liittyvät konkreettisten tarpeiden tyydyttämiseen. Osaat esitellä itsesi ja läheisesi. Osaat esittää keskustelukumppaneille henkilökohtaisia kysymyksiä kuten esim., missä he asuvat, keitä ihmisiä he tuntevat ja mitä tavaroita heillä on ja vastata samankaltaisiin kysymyksiin. Selviät arkisista viestintätilanteista helppoja rakenteita käyttäen, kun keskustelukumppani puhuu hitaasti ja selvästi ja on valmis auttamaan.
  A2
Ymmärrät lauseita ja tuttuja ilmaisuja, jotka liittyvät läheisesti sinuun (esim. itseesi, perheeseesi, ostoksiin, työhön, lähiympäristöön). Osaat ilmaista itseäsi rutiininomaisissa arkitilanteissa, kun kyseessä on tuttuja ja tavallisia asioita koskeva yksinkertainen ja välitön tiedonvaihto. Osaat kuvailla yksinkertaisella tavalla taustaasi, koulutustasi ja lähiympäristöäsi sekä asioita, jotka koskevat välittömiä tarpeita.
  Itsenäinen kielenkäyttäjä
  B1
Ymmärrät pääasiat käytettäessä selvää arkikieltä ja puhuttaessa tavallisista asioista kuten esim. työstä, koulusta, vapaa-ajasta tms. Selviät kielellisesti useimmista tilanteista, joihin voit joutua matkustaessasi saksankielisissä maissa. Osaat kertoa yksinkertaisesti ja yhtenäisesti tutuista aiheista ja omista kiinnostuksen kohteista. Osaat kertoa kokemuksista ja tapahtumista, kuvailla haaveita, toiveita ja tavoitteita sekä perustella tai selittää lyhyesti suunnitelmia ja näkemyksiä.
  B2
Ymmärrät konkreettisia ja abstraktisia asioita koskevien, monimutkaisten tekstien pääsisällöt; ymmärrät myös oman alasi ammatillisia keskusteluja. Ilmaiset itseäsi niin spontaanisti ja sujuvasti, että normaali keskustelu äidinkielenään saksaa puhuvien henkilöiden kanssa on puolin ja toisin mahdollista ilman suurempaa vaivannäköä. Osaat ilmaista itseäsi laajaa aihepiiriä käsittelevissä asioissa selkeästi ja yksityiskohtaisesti, osaat ilmaista kantasi ajankohtaiseen kysymykseen ja ilmoittaa eri mahdollisuuksien haitat ja hyödyt. 
  Taitava kielenkäyttäjä
  C1
Ymmärät monia eri aiheita käsitteleviä, vaativia, pitkähköjä tekstejä ja käsität myös piilomerkityksiä. Osaat käyttää kieltä spontaanisti ja sujuvasti joutumatta juurikaan havaittavasti etsimään sanoja. Kielenkäyttösi arki-, työ-, koulutus- ja opiskelumaailmassa on tehokasta ja joustavaa. Ilmaisutaitosi monimutkaisten asiasisältöjen viestimisessä on selvää, jäsenneltyä ja yksityiskohtaista, kykenet eri keinoja käyttämällä yhdistelemään tekstejä sopivasti.  
  C2
Ymmärrät käytännössä vaivatta kaiken lukemasi ja kuulemasi. Osaat yhdistellä tietoja erilaisista kirjallisista ja suullisista lähteistä ja esittää asiat yhtenäisenä kokonaisuutena perustellen ja selostaen samalla asioita. Ilmaisutaitosi on spontaania, hyvin sujuvaa ja tarkkaa ja osaat ilmaista monimutkaistenkin asiasisältöjen merkitysvivahteita.
 
Top