Tehtävät ja tavoitteet

Nainen kirjoittaa kynällä lasiseinään. © Foto: Goethe-Institut/Loredana La Rocca Goethe-Institut Tehtävät ja tavoitteet Foto: Goethe-Institut/Loredana La Rocca
Saksan liittotasavallan globaalisti toimivana kulttuuri-instituuttina edistämme Saksan, Euroopan ja koko maailman välistä yhteisymmärrystä. Työmme perustana on Saksan liittotasavallan ulkoministeriön kanssa laadittu puitesopimus. Jaamme tietoa Saksan ja Euroopan kulttuurisesta ja yhteiskunnallisesta monimuotoisuudesta eri puolilla maailmaa. Globaali verkostomme muodostuu 151 Goethe-Institutista 98 eri maassa sekä lukuisista kumppaniorganisaatioista. Työtämme tukee Saksan liittotasavallan ulkoministeriö institutionaalisella tasolla. Rekisteröityneenä yhdistyksenä toimintamme on itsenäistä, riippumatonta ja puoluepoliittisesti sitoutumatonta. Noin kolmannes budjetistamme on peräisin kielikursseista ja saksantutkinnoista saaduista tuloista. Toimintaamme tukevat lisäksi Euroopan unioni, Saksan liittovaltion muut ministeriöt sekä koti- ja ulkomaiset säätiöt ja yritykset.

Edesautamme saksan kielen aseman vakiintumista kohdemaidemme koulutusjärjestelmissä. Tuemme laadukasta saksanopetusta yli 100 000 koulussa eri puolella maailmaa ja edistämme saksanopettajien pätevöitymistä ja ammatillista jatkokoulutusta. Lisäksi tarjoamme kielikoulutusta peruskursseista ammattiin valmistaviin kielikursseihin ja kulttuuri- ja yhteiskuntatietoisuutta lisääviin seminaareihin. Palveluihimme kuuluvat niin verkko- kuin itseopiskelukurssit. Goethe-Institutin tai yhteistyökumppaniemme järjestämiin saksantutkintoihin osallistuu joka vuosi yli puoli miljoonaa ihmistä. Monipuolinen koulutus- ja tiedotustarjontamme tukee erityisesti ulkomaisia opiskelijoita ja ammattilaisia matkalla Saksaan.

Uskomme kansainvälisen kulttuurivaihdon mahdollisuuksiin. Järjestämme vuosittain noin 20 000 kulttuuritapahtumaa kohdemaissamme toimivien valtiollisten ja itsenäisten instituutioiden sekä yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa. Koulutamme, neuvomme ja yhdistämme kulttuurialan ammattilaisia ja edistämme kulttuurin ja luovan talouden kestäviä rakenteita esimerkiksi jatkokouluttamalla kulttuurialan toimijoita ja tukemalla luovien alojen yritysten kansainvälistymistä. Edesautamme kulttuurialan ammattilaisten globaalia verkostoitumista erilaisten residenssiohjelmien, kumppanuuksien ja yhteistuotantojen avulla. Tarjoamme yhteiskunnallisille toimijoille turvallisia tiloja ja mahdollisuuden avoimeen näkemystenvaihtoon. Emme luovu demokraattisesta vuoropuhelusta edes vaikeina aikoina. Toimintaamme ohjaavat demokraattiset, liberaalit ja perustuslailliset arvot.

Yli 60 kieltä kattava digitaalinen informaatio- ja koulutusohjelmamme sekä 87 kirjaston verkostomme tarjoaa tilaa kohtaamiselle, oppimiselle ja osallistumiselle. Hyödynnämme innovatiivisia teknologioita, tartumme digitalisaation tarjoamiin mahdollisuuksiin ja pohdimme samalla niiden vaikutuksia ihmisiin ja yhteiskuntaan. Kommunikaation ja maailmanlaajuisten kohtaamisten mahdollistamisessa käytämme monia eri keinoja, kuten oppimismatkoja, asiantuntijavaihtoa, nuorisovaihto-ohjelmia ja kansainvälisiä festivaaleja.
 

Goethe-Institut Suomessa

Goethe-Institut Finnland Helsingin Kampissa on esteetön ja avoin kaikille.

Kirjastoamme voit käyttää maksutta niin verkossa kuin paikan päällä.

Kursseillamme voivat kaiken ikäiset opiskella saksaa kaikilla tasoilla ja suorittaa kielikokeita.
Saksanopettajat saavat meiltä opetusmateriaalia ja jatkokoulutusta. Panostamme myös kulttuuri- ja digikasvatukseen. 

Goethe-Institut välittää saksalaista kulttuuria eri maissa. Haluamme antaa sijaa vuorovaikutukselle. Projektimme kokoavat arkipäiväisiä käytäntöjä ja ajatuksia taiteen, tieteen ja yhteiskuntaelämän eri aloilta esimerkkeinä kulttuurien rinnakkaiselosta yhteiskunnissamme.

Tapahtumiemme suunnittelussa ja viestinnässä haluamme tehdä näkyviksi liian harvoin esillä olevia sisältöjä, kyseenalaistaa vallitsevia rakenteita ja ottaa huomioon erilaisia näkökantoja. Keskitymme aiheisiin, jotka kulloinkin puhuttavat yhteiskunnassa, mediassa ja tieteessä. Fokusaiheitamme ovat tällä hetkellä "Kuinka uusi tulee maailmaan?", "Tasa-arvo kulttuurin parissa" ja "Ekologia ja kestävä kehitys".

Työntekijämme ja kumppanimme arvostavat yhteistä ja yhteisöllistä tapaa toteuttaa projekteja. Käymme keskinäistä vuoropuhelua alusta pitäen: alkuperäisestä ideasta keskusteluun eri muodoista ja tapahtumatyypeistä, taiteilijoiden, esiintyjien ja puhujien valinnasta rahoitukseen, prosesseihin, organisaatioon ja tiedotukseen.

Goethe-Institut Finnland on osa verkostoa Helsinki Art Institutions for Equality ja noudattaa Agenda2030-agendassa määriteltyjä tavoitteita.

Tapahtumamme järjestetään kohderyhmästä, yhteistyön tavasta ja aiheesta riippuen saksan, suomen tai englannin kielellä joko Goethe-Institutissa tai yhteistyökumppaneidemme tiloissa.

Haluatko tehdä kanssamme yhteistyötä? Onko mielessäsi projekti tai idea, joka voisi tuoda meidät yhteen? Siinä tapauksessa odotamme ehdotuksiasi ja sitä, että otat meihin yhteyttä.
Top