Tehtävät ja tavoitteet

Eine Frau schreibt mit einem Stift auf eine Glaswand.
Foto: Goethe-Institut/Loredana La Rocca

Kieltä. Kulttuuria. Saksaa.

Goethe-Institut e.V. on Saksan liittotasavallan kulttuuri-instituutti, joka toimii maailmanlaajuisesti.

Goethe-Institut haluaa herättää kiinnostusta saksan kieleen ja tukea sen opiskelua. Se tekee myös kansainvälistä kulttuuriyhteistyötä. Välitämme monipuolista ja ajankohtaista tietoa saksalaisesta kulttuurista, yhteiskunnasta ja poliittisesta elämästä. Goethe-Institutin kulttuuri- ja koulutusohjelmat tuottavat kulttuurien välistä vuoropuhelua ja osallistavia elämyksiä. Ne edistävät kansalaisyhteiskunnan rakentumista ja maailmanlaajuista liikkuvuutta.

Goethe-Institutit ja Goethe-keskukset, kulttuuriyhdistykset, lukusalit, tutkintopaikat ja kielikeskukset ovat jo yli 60 vuoden ajan olleet monen ihmisen ensikontakti Saksaan. Monivuotinen kumppanuus johtavien tahojen kanssa yli 90 maassa on lujittanut luottamusta Saksaan. Goethe-Institut haluaa tehdä yhteistyötä niiden kanssa, jotka toimivat aktiivisesti Saksan ja saksalaisen kulttuurin parissa. Se vastaa itse omasta toiminnastaan ja on puoluepoliittisesti riippumaton.   

Goethe-Institut Suomessa

Goethe-Institut Finnland Helsingin Kampissa on esteetön ja avoin kaikille.

Kirjastoamme voit käyttää maksutta niin verkossa kuin paikan päällä.

Kursseillamme voivat kaiken ikäiset opiskella saksaa kaikilla tasoilla ja suorittaa kielikokeita.
Saksanopettajat saavat meiltä opetusmateriaalia ja jatkokoulutusta. Panostamme myös kulttuuri- ja digikasvatukseen. 

Goethe-Institut välittää saksalaista kulttuuria eri maissa. Haluamme antaa sijaa vuorovaikutukselle. Projektimme kokoavat arkipäiväisiä käytäntöjä ja ajatuksia taiteen, tieteen ja yhteiskuntaelämän eri aloilta esimerkkeinä kulttuurien rinnakkaiselosta yhteiskunnissamme.

Tapahtumiemme suunnittelussa ja viestinnässä haluamme tehdä näkyviksi liian harvoin esillä olevia sisältöjä, kyseenalaistaa vallitsevia rakenteita ja ottaa huomioon erilaisia näkökantoja. Keskitymme aiheisiin, jotka kulloinkin puhuttavat yhteiskunnassa, mediassa ja tieteessä. Fokusaiheitamme ovat tällä hetkellä "Kuinka uusi tulee maailmaan?", "Tasa-arvo kulttuurin parissa" ja "Ekologia ja kestävä kehitys".

Työntekijämme ja kumppanimme arvostavat yhteistä ja yhteisöllistä tapaa toteuttaa projekteja. Käymme keskinäistä vuoropuhelua alusta pitäen: alkuperäisestä ideasta keskusteluun eri muodoista ja tapahtumatyypeistä, taiteilijoiden, esiintyjien ja puhujien valinnasta rahoitukseen, prosesseihin, organisaatioon ja tiedotukseen.

Goethe-Institut Finnland on osa verkostoa Helsinki Art Institutions for Equality ja noudattaa Agenda2030-agendassa määriteltyjä tavoitteita.

Tapahtumamme järjestetään kohderyhmästä, yhteistyön tavasta ja aiheesta riippuen saksan, suomen tai englannin kielellä joko Goethe-Institutissa tai yhteistyökumppaneidemme tiloissa.

Haluatko tehdä kanssamme yhteistyötä? Onko mielessäsi projekti tai idea, joka voisi tuoda meidät yhteen? Siinä tapauksessa odotamme ehdotuksiasi ja sitä, että otat meihin yhteyttä.
Top