ΚΕΙΜΗΛΙΑ. ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Heirlooms. European Stories. Illustration: Tobias Schrank © Goethe-Institut

Με αφορμή το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς συλλέγουμε καθημερινά αντικείμενα και πολιτιστικά αγαθά που δημιουργήθηκαν στον ευρωπαϊκό χώρο – ευρωπαϊκά «κειμήλια». 
Το Goethe-Institut της Ελλάδας αφηγείται την ιστορία της Αθηναϊκής Τριλογίας, του μπαχαρικού σαφράν και του καφενείου. Στο goethe.de/erbstuecke μπορείτε να ανακαλύψετε περισσότερα κειμήλια.