Ενημερωση και Πληροφοριες

Eine junge Frau mit Büchern in der Hand lächelt. © Goethe-Institut, Getty Images

Το Τμήμα Εκπαιδευτικής συνεργασίας υποστηρίζει καθηγητές, σχολεία και φορείς στη διεξαγωγή του μαθήματος των Γερμανικών.

• Ατομική συμβουλευτική υποστήριξη όσον αφορά τη διδασκαλία και την εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας, το πρόγραμμα διδασκαλίας και την εφαρμογή του μαθήματος Γερμανικών στην πράξη
• Επιμόρφωση στην Ελλάδα: εκδηλώσεις για καθηγητές Γερμανικών
• Εκθέσεις, προβολή ταινιών και άλλες εκδηλώσεις για μαθητές Γερμανικών
• Πληροφορίες για τρέχουσες εκδηλώσεις που αφορούν στην ενημέρωση και επιμόρφωση των καθηγητών γερμανικής γλώσσας θα βρείτε στη σελίδα εκδηλώσεις
• Συμβουλές σχετικά με τα Γερμανικά ως ξένη γλώσσα
• Ατομική συμβουλευτική υποστήριξη όσον αφορά τη διδασκαλία και την εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας, το πρόγραμμα διδασκαλίας και την εφαρμογή του μαθήματος στην πράξη
• Σχολικές επισκέψεις,εκθέσεις, προβολές ταινιών, διαδραστικά εργαστήρια για μαθητές Γερμανικών
• Πρακτική άσκηση
• Δικτύωση καθηγητών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
• Υποστήριξη στην επιλογή του διδακτικού υλικού και στην προμήθεια υλικών
• Υποτροφίες για καθηγητές και μαθητές Γερμανικών
• Επιμόρφωση στην Ελλάδα: Εκδηλώσεις, υποτροφίες και σεμινάρια για καθηγητές Γερμανικών
• Πληροφορίες και διαφήμιση για τα Γερμανικά και τη Γερμανία
• Υποστήριξη στην οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και διαγωνισμών σε σχολεία
• Οργάνωση κατασκηνώσεων νέων
• Προώθηση συναντήσεων με γερμανόφωνους μαθητές και διαπολιτισμική εκπαίδευση
• Newsletter για καθηγητές ΓερμανικώνΕπικοινωνια

Goethe-Institut Athen

Ηλιάνα Κικίδου
Υπεύθυνη του Τμήματος Εκπαιδευτικής
Συνεργασίας
Τηλ.: +30 210 3661046
Iliana.Kikidou@goethe.de
 
Αννέζα Άνδροβικ
Εκπαιδευτική Συνεργασία
Τηλ.: +30 210 3661017
Anessa.Androbik@goethe.de
 
Μαρτίνα Καραπάνου
Συντονισμός προγραμμάτων „PASCH“
Τηλ.: +30 210 3661 081
Martina.Karapanou@goethe.de


Goethe-Institut Thessaloniki

Anastasia Papanakli
Υπεύθυνη Εκπαιδευτικής Συνεργασίας
και Ενημέρωση Καθηγητών
Τηλ.: + 30 2310 889595
Anastasia.Papanakli@goethe.de
 
Katerina De Vitis
Εκπαιδευτική συνεργασία
Τηλ.: + 30 2310 889620
bildung-thessaloniki@goethe.de