Νέοι Ορίζοντες με τα Γερμανικά

 Vorfahrt mit Deutsch © Getty Images

Το «Vorfahrt mit Deutsch» είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα που στόχο έχει, να αναδείξει τα οφέλη της επιλογής των Γερμανικών ως δεύτερη ξένη γλώσσα, στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα και ταυτόχρονα να κινήσει το ενδιαφέρον των μαθητών/-τριών και να τους ευαισθητοποιήσει σχετικά με τα ζητήματα της βιωσιμότητας και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Στόχοι του προγράμματος

Ο κύριος σκοπός του προγράμματος, είναι η προώθηση της αξίας της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας και η παροχή υποστήριξης και καθοδήγησης των καθηγητών και μαθητών Γερμανικών καθώς και των γονέων με υλικό, ώστε να μπορέσουν να έρθουν σε επαφή με όλο το φάσμα των ερεθισμάτων που προσφέρει η Γερμανική Γλώσσα. Στους συμμετέχοντες του προγράμματος μπορούν να συγκαταλέγονται καθηγητές/-τριες και μαθητές/-τριες τόσο δημοσίων όσο και ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνάσια).

Στόχοι:

• Δημιουργία μιας πρώτης επαφής με τη γερμανική γλώσσα και τον γερμανικό πολιτισμό με παιγνιώδη και καινοτόμο τρόπο.
• Αύξηση των κινήτρων των μαθητών μέσω διαδραστικών εργαστηρίων
• Αντίληψη του ρόλου της γερμανικής γλώσσας ως κινητήριας δύναμης και πρωτοπόρου στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος
• Συλλογή και διακίνηση ιδεών και εμπειριών σχετικά με έναν πιο βιώσιμο τρόπο ζωής
• Ανάδειξη του ρόλου της γερμανικής γλώσσας στη μελλοντική επαγγελματική κατάρτιση και σταδιοδρομία
• Διασκέδαση στο μάθημα Γερμανικών!

Vorfahrt mit Deutsch © Getty Images

Συνεργάτες/Συνεργάτιδες του προγράμματος

Για την επίτευξη μιας ευρείας συνεργασίας, με όσο το δυνατόν περισσότερα σχολεία σε όλη την Ελλάδα, δημιουργήθηκε ένα πανελλαδικό δίκτυο πολλαπλασιαστών γερμανικής γλώσσας. «Αποστολή» αυτόν των εκπαιδευτικών, ξεκινάει από τον Σεπτέμβιο 2023 και αποτελεί τη διεξαγωγή εργαστηρίων για μαθητές/-τριες και εκπαιδευτικούς Γερμανικών στα σχολεία της περιοχής τους, τα οποία θα εκδηλώνουν το ενδιαφέρον συμμετοχής τους στο πρόγραμμα. Στα εργαστήρια αυτά, θα ενσωματωθούν επίσης το δημοφιλές escape room «Μυστήριο στο Ντίσελντορφ», ένα διαδραστικό εργαστήριο που πραγματοποιείται με μεγάλη επιτυχία τα τελευταία χρόνια στο Goethe-Institut Athen και το άρτι αφιχθές ψηφιακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Γερμανικό Ψηφιακό Παιδικό Πανεπιστήμιο - Kinderuni».

Ημερομηνίες / Χώροι διεξαγωγής

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, τις ακριβείς ημερομηνίες και τους χώρους διεξαγωγής θα ακολουθήσουν σύντομα.