διαγωνισμοι και εκδηλωσεις

Wettbewerbe und Veranstaltung © © Shutterstock Wettbewerbe und Veranstaltung © Shutterstock

Η δραστηριοποίηση των μαθητών είναι ένα από τα πιο σημαντικά –  κι ορισμένες φορές από τα πιο δύσκολα –  καθήκοντα των εκπαιδευτικών. Τα Goethe Institut Athen και Thessaloniki συγκέντρωσαν μια σειρά προτάσεων για πολιτισμικές εκδηλώσεις και διαγωνισμούς έτσι ώστε οι μαθητές να έχουν ένα επιπλέον κίνητρο και η εκμάθηση γερμανικών να είναι ακόμα πιο διασκεδαστική και ευχάριστη.
Εκδηλώσεις


Gruen Goethe