Συχνές ερωτήσεις

FAQ Prüfungen @ Colourbox

Εδώ θα βρείτε απαντήσεις σε γενικές και συχνές ερωτήσεις σχετικά με τις εξετάσεις του Goethe-Institut.

Αν έχετε κι άλλες απορίες για τα πιστοποιητικά A1 έως C2 του Goethe-Institut, ενημερωθείτε δωρεάν και χωρίς καμία δέσμευση εκ μέρους σας σε μια από τις συμβουλευτικές μας υπηρεσίες που λειτουργούν στα Εξεταστικά μας Κέντρα (στα Goethe-Institut, τα Κέντρα Goethe ή τους συνεργαζόμενους φορείς).

Οι εξετάσεις του Goethe-Institut απευθύνονται σε όλους τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτές ανεξάρτητα από τη γερμανική τους υπηκοότητα. Πιστοποιοούν γλωσσικές γνώσεις στα Γερμανικά ως Ξένη και ως Δεύτερη Γλώσσα.
Για τη συμμετοχή στην κάθε εξέταση συνιστάται ένα κατώτατο όριο ηλικίας.


Μπορείτε να βγείτε από το χώρο διεξαγωγής της εξέτασης για εύλογο χρονικό διάστημα (τουαλέτα). Αυτό σημειώνεται στο «Πρωτόκολλο διεξαγωγής της εξέτασης».

Θα βρείτε την κατάταξη των πιστοποιητικών γλωσσομάθειας του Goethe από το A1 μέχρι το C2, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (GER) στους συνδέσμους:
Επίπεδα των εξετάσεων και των γλωσσικών τμημάτων του Goethe-Institut
Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (GER)

Βεβαιώσεις, οι οποίες πιστοποιούν τη συμμετοχή σε γλωσσικό τμήμα, σε κατατακτήριο τεστ, σε μια εξέταση ή κάτι παρόμοιο, δεν επαρκούν.

Μόνο ένα πιστοποιητικό το οποίο χορηγείται μετά την επιτυχή συμμετοχή σε κάποια εξέταση του Goethe-Institut από το A1 μέχρι το C2 ή στις εξετάσεις για το Kleines ή το Großes Deutsches Sprachdiplom, ισχύει και αναγνωρίζεται σε όλο τον κόσμο ως πιστοποιητικό γνώσεων της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας.

Οι εξετάσεις Goethe-Zertifikat Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom, Zentrale Oberstufenprüfung, Kleines Deutsches Sprachdiplom και Großes Deutsches Sprachdiplom αναγνωρίζονται ως πιστοποιητικά γλωσσομάθειας για την εισαγωγή σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμια) της Γερμανίας και απαλλάσουν από τη συμμετοχή στην εξέταση TestDaF-Prüfung ή άλλου είδους εξέταση εισαγωγής σε ΑΕΙ (DSH).

Για πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο γλωσσομάθειας που απαιτεί το πανεπιστήμιο, ο κλάδος ή η σχολή της επιλογής σας, παρακαλούμε απευθυνθείτε στο αντίστοιχο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Πανεπιστήμιο), στο οποίο θέλετε να σπουδάσετε ή αναζητήστε πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.sprachnachweis.de.

Για την αξιολόγηση των δεξιοτήτων παραγωγής γραπτού λόγου όλων των εξετάσεων του Goethe-Institut ισχύουν οι κανόνες της ορθογραφίας, όπως αυτοί ορίσθηκαν και ισχύουν από τον Αύγουστο του 2006. Ως λεξικά αναφοράς θεωρούνται τα εξής: „DUDEN. Die deutsche Rechtschreibung“ (από την 24. έκδοση 2006 και μετά) και „WAHRIG. Die deutsche Rechtschreibung“ (από το 2006 και μετά).

Θα βρείτε τους πιό πρόσφατους κανόνες στο Διαδίκτυο στους συνδέσμους:
Duden. Η γερμανική ορθογραφία
Ο κατάλογος προϊόντων Duden
Bertelsmann WAHRIG. Πρόγραμμα του εκδοτικού οίκου
Ινστιτούτο για τη Γερμανική Γλώσσα (IDS)
DUDEN. Ενημέρωση σε θέματα γλώσσας

Η μάθηση είναι μια προσωπική διαδικασία. Ο χρόνος που χρειάζεσθε εσείς προσωπικά για να φθάσετε σε ένα επίπεδο, εξαρτάται από πολλούς διαφορετικούς και προσωπικούς παράγοντες: από το ζήλο που έχετε, το χρόνο που διαθέτετε και τη χρήση επιπλέον ασκήσεων.

Αν ξέρετε ήδη μία ή περισσότερες γλώσσες, συνήθως μαθαίνετε και Γερμανικά πιό γρήγορα. Εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το αν παρακολουθείτε κάποιο γλωσσικό τμήμα στη χώρα σας ή στη Γερμανία, όπου έχετε τη δυνατότητα να ακούτε και να μιλάτε Γερμανικά και εκτός μαθήματος.

Σημαντικό ρόλο για τη μαθησιακή διαδικασία παίζει επίσης η εντατικότητα του μαθήματος (εντατικό ή εσπερινό τμήμα κλπ). Παρακαλούμε απευθυνθείτε στο Εξεταστικό Κέντρο της επιλογής σας για να ενημερωθείτε προσωπικά.

Για την κάθε εξέταση θα βρείτε Ασκήσεις και πληροφοριακό υλικό
  • Υλικό για εξάσκηση online
  • Υλικό προς λήψη
  • Υλικό για παραγγελία
  • Κανονισμός Εξετάσεων και Όροι διεξαγωγής της εξέτασης 
Υλικό μπορείτε να προμηθευτείτε εν μέρει από τη Γραμματεία του Γλωσσικού Τμήματος του Goethe-Institut της περιοχής σας.

Για ορισμένες εξετάσεις υπάρχει υλικό για εξ αποστάσεως εκμάθηση και τμήματα online.
Μαθαίνω Γερμανικά σε τμήμα εξ αποστάσεως

Μπορείτε να επαναλάβετε την εξέταση στο σύνολό της όσες φορές θέλετε. Οι λεπτομέρειες και σε ό,τι αφορά την πιθανή επανάληψη μέρους της εξέτασης, αναφέρονται στους Όρους διεξαγωγής της κάθε εξέτασης.

Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1
The exam is deemed to have been passed if at least 30 points (50% of the maximum point score) have been earned and if all sections of the exam have been completed.

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1
The exam is deemed to have been passed if at least 60 points (60 % of the maximum point score) have been earned and if all sections of the exam have been completed.

Goethe-Zertifikat A2
Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch
Goethe-Zertifikat C1
The exam is deemed to have been passed when at least 60 points (60 % of the maximum point score) have been earned and if all sections of the exam have been complet-ed. Of these points, at least 45 points must have been earned in the written exam and at least 15 points in the oral exam. Otherwise, the entire exam will be deemed to have been failed.

Goethe-Zertifikat B1
Goethe-Zertifikat B2
Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom
A module is deemed to have been passed if at least 60 points or 60% are attained.

You can know more about the Goethe certificates by clicking on the examination title.


 

Τα πιστοποιητικά του Goethe-Institut από το A1 μέχρι το C2 έχουν απεριόριστη ισχύ.
 
Πολλά ιδρύματα και εργοδότες ζητούν όμως πιστοποιητικά που έχουν αποκτηθεί τα δύο τελευταία χρόνια.
 
Τα πιστοποιητικά Goethe-Zertifikat C2:Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) και Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS) θα παραμείνουν σε ισχύ και μετά την θέσπιση του νέου πιστοποιητικού γλωσσομάθειας Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom και τη κατάταξη της εξέτασης στο επίπεδο C2 από την 01.01.2012.

Κατ’ αρχήν δεν εκδίδεται αντίγραφο.
 
Σε περίπτωση που από την ημερομηνία της εξέτασης δεν έχουν παρέλθει 10 χρόνια, τότε το Εξεταστικό Κέντρο το οποίο διοργάνωσε τις εξετάσεις στις οποίες συμμετείχατε, μπορεί να εκδώσει, έναντι αντιτίμου, βεβαίωση σε αντικατάσταση του πιστοποιητικού.

Σε περίπτωση που αλλάξετε όνομα (για παράδειγμα σε περίπτωση γάμου, υιοθεσίας, διαζυγίου κλπ) δεν εκδίδεται καινούργιο πιστοποιητικό και δεν χορηγείται βεβαίωση σε αντικατάσταση πιστοποιητικού.
 
Η αλλαγή ονόματος πιστοποιείται με το ανάλογο επίσημο υπηρεσιακό έγγραφο (πιστοποιητικό γέννησης, πιστοποιητικό γάμου ή κάτι παρόμοιο) ή με επικυρωμένο φωτοαντίγραφο.
 
Το όνομα ή ο τρόπος γραφής του ονόματος του υποψηφίου σημειώνεται κατά τη δήλωση συμμετοχής στο Εξεταστικό Κέντρο όπως αυτό αναγράφεται στην ταυτότητά που φέρει και τη φωτογραφία του. Σε περίπτωση επιτυχούς συμμετοχής στις εξετάσεις, το πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση αυτά τα στοιχεία.

Μπορείτε να επικυρώσετε το πιστοποιητικό σας, αν το χρειάζεσθε για παράδειγμα στις σπουδές σας, σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες (δικαστήρια, υπουργεία, σχολεία, τράπεζες κλπ).
Οι εργοδότες συνήθως ζητούν την επικύρωση εξουσιοδοτημένου δικηγορικού γραφείου.

Μπορείτε να αναθέσετε την επίσημη μετάφραση του πιστοποιητικού σας σε μεταφραστή/-ρια αναγνωρισμένο/-η από το κράτος ή μεταφραστικό γραφείο.

Η συμμετοχή στις εξετάσεις δεν προϋποθέτει τη φοίτηση σε κάποιο συγκεκριμένο γλωσσικό τμήμα ή άλλο τμήμα προετοιμασίας, ούτε την κατοχή πιστοποιητικού γλωσσομάθειας κατώτερης βαθμίδας.
 
Συνιστούμε όμως τη συμμετοχή σε κάποιο τμήμα προετοιμασίας που διοργανώνει το Εξεταστικό Κέντρο. Εκεί θα αποκτήσετε τις απαραίτητες γλωσσικές δεξιότητες και θα προετοιμασθείτε κατάλληλα για τις εξετάσεις, ώστε να μη συναντήσετε καμία δυσκολία.
 
Παρακαλούμε, για πληροφορίες απευθυνθείτε στο Εξεταστικό Κέντρο της επιλογής σας.

If you took your exam at a Goethe-Institut and have not received any other information, you can view your exam results at Mein Goethe.de.


Help with registration on My Goethe.de:
© Goethe-Institut


Help with retrieving exam results:
© Goethe-Institut

If you have any questions, please contact your Goethe-Institut directly.

If you took your exam with an examination partner working with the Goethe-Institut, please contact your examination centre directly.