Wedstrijd
Debatteerwedstrijd voor het voortgezet onderwijs in Noordwest-Europa

Groepsfoto finale debatteerwedstrijd Hamburg
Finale debatteerwedstrijd Hamburg | © Photoproduktion Symanzik, Hamburg

Een project van het Goethe-Institut met PASCH-scholen uit 8 verschillende landen.

Je eigen mening in je eigen taal uiten is niet gemakkelijk. Je eigen mening in de vreemde taal Duits uiten is nog moeilijker.

Vanaf september bespraken de PASCH-scholen van het Goethe-Insitut uit Noordwest-Europa samen de problemen van de toekomst. Ze deden dit als internationale leergroep in de vorm van een wedstrijd. 
Het succesvolle formaat van een debat stimuleert het leren van een vreemde taal en ontwikkelt de communicatievaardigheden verder.

Het onderwerp was Europa. En daarom debatteerden de jongeren uit Engeland, Schotland, Ierland, Nederland, Denemarken, Noorwegen, Zweden en Finland over belangrijke actuele onderwerpen. Aan bod kwamen de interesse van jongeren in de politiek en de vraag of de ambtelijke taal in Europa Engels zou moeten zijn.

Het Goethe-Institut Londen nodigde alle deelnemende groepen uit voor de finale van de PASCH-debatteerwedstrijd NWE op 2 december 2016 in Hamburg. Hier gingen de beide winnende teams met elkaar de strijd aan over het onderwerp “De jeugd van vandaag is de toekomst van Europa.”

De dabatteerwedstrijd in het Duits is van onschatbare waarde omdat de communicatievaardigheid van de Duits lerende scholieren hierdoor duidelijk verbetert.

Bovendien stimuleert de wedstrijd tussen verschillende nationaliteiten het ontstaan van duurzame internationale contacten.

Winnaar werd het team uit Ierland van de PASCH-school Coláistí Eoin agus Íosagáin Dublin. Dit nam het in Hamburg op tegen het Zweedse team van de Katedralskolan Uppsala.
 Neem voor meer informatie over de debatteerwedstrijd voor scholen voor het voortgezet onderwijs contact op met Volker Pfeiffer onder Volker.Pfeiffer@goethe.de.

Wij plannen ook een debatteerwedstrijd op landelijk niveau tussen scholen in Nederland.


De deelnemende scholen zijn onderdeel van het initiatief “Schulen: Partner der Zukunft“ (PASCH) - een wereldwijd netwerk van ruim 1.800 PASCH-scholen met een bijzondere band met Duitsland. Het Goethe-Institut begeleidt circa 550 PASCH-scholen in de landelijke onderwijssystemen van meer dan 100 landen.