Tentoonstelling Christian Friedrich: Spectres of Want

Christian Friedrich © Christian Friedrich

za, 28.10.2017 -
zo, 28.01.2018

Cobra Museum voor Moderne Kunst

Sandbergplein 1
Amstelveen

Christian Friedrich: "Narcissus standing erected" (De Ateliers / Off Spring, 2009)

De Duitse kunstenaar Christian Friedrich (1977, Freiburg) is de winnaar van de Cobra Kunstprijs 2017
Met de Cobra Kunstprijs wordt een hedendaagse kunstpraktijk gestimuleerd van een kunstenaar die het gedachtengoed van Cobra vertaalt naar het nu. Experiment, interdisciplinariteit en radicaliteit staan daarbij centraal.

Met Christian Friedrich (woont en werkt in Amsterdam en Berlijn) honoreert de jury een kunstenaar met een relatief verborgen oeuvre. Friedrich opereert dicht op de pure underground. Die bescheiden zichtbaarheid geeft Friedrich de vrijheid om een volstrekt eigenzinnige koers te varen die ook in thematiek raakt aan het verborgene, het ongemakkelijke en schaamtevolle.
Friedrich gaat in zijn werk in op vragen over macht en verleiding, controle en overgave, waarin elke positie in aanmerking genomen wordt, zowel die van de curator, de kunstenaar als zijn publiek.

Als hij naar buiten treedt met zijn werk, zoals in Nederland in 2014 in De Hallen in Haarlem, dan is dat via een dwingende tentoonstellingsarchitectuur die de toeschouwer volledig omarmt en het gevoel geeft niet meer helemaal vrij te zijn in zijn keuzes en bewegingen. Alsof de bezoeker ook zelf onderworpen wordt aan het machtsspel van de kunstenaar. Het is mede dat ongemak dat maakt dat Friedrich in kunstkringen bekend staat om werken die controversieel zijn, confronterend en ongrijpbaar. Bij een grote diversiteit van uitingsvormen duiden ze op een menselijke natuur die haar beschaving gereduceerd ziet tot een oppervlakkige, flinterdunne laag die op barsten staat. De spanning is soms werkelijk om te snijden.
 
Juryvoorzitter Domeniek Ruyters zegt over de toekenning: "Met Friedrich honoreert de jury een kunstenaar die heeft aangetoond een zeer experimentele geest te hebben, die niet bereid is tot een compromis. Elke stap die hij als kunstenaar zet houdt een grote verrassing in en het risico van een mislukking. Niet veel kunstenaars met zijn staat van dienst zijn daartoe bereid."

De Cobra Kunstprijs Amstelveen bestaat onder meer uit een tentoonstelling in het Cobra Museum.
Voor de tentoonstelling Spectres of Want heeft Friedrich een groep nieuwe werken ontwikkeld waarin hij zijn obsessie met het menselijk lichaam als site voor conflict en extase de vrije teugel laat. Zintuiglijkheid is daarbij erg belangrijk: één van de sculpturen is bijvoorbeeld gebaseerd op geur.
Friedrich stelt: "Of we een geur ervaren als verleidelijk, prettig, draaglijk of juist afstotend, is geheel afhankelijk hoe we de geur tot ons krijgen en hoe iemand die context associeert. Het doel is om 'geur' te onderzoeken als een informatieverstrekker die rechtstreeks verbonden is met ons brein."
Voor dit experiment heeft Friedrich een van de meest afstotende geuren, die van zweetvoeten, chemisch gereproduceerd en onderdeel gemaakt van een serie sculpturen.

Christian Friedrich op het Amsterdam Art Weekend

Skins, een appendix bij de solotentoonstelling Spectres of Want, is te zien in het Goethe-Institut in Amsterdam tijdens het Amsterdam Art Weekend van 23 tot 26 november. 
Dagelijks te bezoeken van 11:00 tot 17:00 uur.

Terug