Laboratorium MINT
Projekt LEGO dla technikum

LEGO Robot Foto: Colourbox.de

Laboratorium MINT

MINT jest skrótem od matematyki, informatyki, nauk przyrodniczych oraz techniki – przedmiotów, które można połączyć z nauką niemieckiego w sposób bardzo interesujący oraz motywujący za pomocą robotów Lego.

W tym celu Instytut Goethego przygotował dla Państwa zestawy Lego (LEGO Education Mindstorms EV3), oprogramowanie po niemiecku, materiały do wykorzystania na lekcji oraz fachowe doradztwo.
W ten sposób będą mogli Państwo zaplanować projekt w tandemie z kolegą/ koleżanką, którzy nauczają jednego z przedmiotów MINT.
Uczniowie pracują w trakcie projektu jak inżynierowie w małym zespole, który konstruuje, programuje i testuje roboty. Uczą się przy tym zarówno pracy w grupie, zastosowania swojej wiedzy fachowej w praktyce, jak i rozwijają kompetencje językowe w zakresie czytania i mówienia po niemiecku.
Jesienią tego roku (2017) chcielibyśmy rozpocząć projekt pilotażowy „Laboratorium MINT”. W związku z tym poszukujemy szkół, które chciałyby uczestniczyć w projekcie. Zgłoszenie należy wysłać do 29.09.2017.
 


Jak wyobrażamy sobie pracę w projekcie pilotażowym?

Często stawiane pytania

Faza pilotażowa trwa od października do stycznia i rozpoczyna się od obowiązkowych warsztatów w dniu 14.10. w Krakowie.
Do techników.
W projekcie pilotażowym chcielibyśmy pracować z 3 szkołami. Przy wyborze szkół będą brane pod uwagę następujące kryteria:
- uzasadnienie (dlaczego są Państwo zainteresowani projektem)
- gotowość do prowadzenia koniecznej dokumentacji
- liczba uczniów


 
Roboty sterowane są przez oprogramowanie, do którego potrzebny jest laptop/ komputer.  Z tego względu każda grupa uczniów potrzebuje dostępu do własnego komputera (np. w sali komputerowej), na którym też zapisywane będą wyniki pracy.
Nauczyciel języka niemieckiego koordynuje projekt. Jest też osobą, która pozostaje w kontakcie z  Instytutem  Goethego. Oprócz tego wspiera on uczniów w obszarze językowym (pomaga przy rozumieniu tekstów fachowych, gramatyki, słownictwa i przy przygotowaniu ustnej prezentacji). Nauczyciel przedmiotu MINT jest odpowiedzialny za treści specjalistyczne (działanie czujników i innych elementów konstrukcyjnych, podstawy programowania, planowanie, przeprowadzanie i ocenianie eksperymentów itd.).
W projekcie pracuje nauczyciel języka niemieckiego z nauczycielem przedmiotu MINT. W tej współpracy możliwe są różne kombinacje. Ważne jest, aby obaj nauczyciele byli zainteresowani projektem i dobrze się rozumieli.
Nie. Nauczyciel języka niemieckiego wspiera uczniów w obszarze językowym (pomaga przy rozumieniu tekstów fachowych i przy przygotowaniu ustnej prezentacji). Kolega, prowadzący przedmiot fachowy,  jest odpowiedzialny za treści specjalistyczne. Nauczyciel języka niemieckiego musi poznać kilka podstawowych pojęć (np. elementy, z których budowane są roboty), aby wesprzeć uczniów i kolegę, który jest odpowiedzialny za przedmiot fachowy. W tym celu dajemy do dyspozycji słownik pojęć fachowych.
Nie. Nauczyciel przedmiotu MINT zajmuje się stroną merytoryczną (np. programowaniem, algorytmami), nauczyciel języka niemieckiego wspiera uczniów językowo. Uczniowie, którzy pracują z niemieckim oprogramowaniem, powinni poznać określone pojęcia podstawowe (np. menu programu), pomocne przy wykonywaniu zadań. W tym celu dajemy do dyspozycji słownik pojęć fachowych.
Instytut Goethego wypożycza Państwu na czas projektu:
-  EV3 zestaw podstawowy  (nr 45544, 541 elementów)
- EV3 zestaw uzupełniający  (nr 45560, 853 elementów)
- oprogramowanie LEGO
- materiały dydaktyczne z LEGO
- karty pracy
Materiały dydaktyczne z LEGO są bardzo obszerne. W fazie pilotażowej pracujemy wyłącznie z jednostką tematyczną „Projekty konstrukcyjne“.

 
Możecie Państwo sami zdecydować, czy przeprowadzacie projekt w ramach lekcji czy poza lekcjami (w ramach kółek przedmiotowych, dodatkowych godzin itd.)
Z jednym zestawem Lego może pracować 2 – 3 uczniów. Instytut Goethego posiada 15 zestawów dla maks. 45 uczniów. Jeśli 3 szkoły będą uczestniczyć w projekcie pilotażowym, to w danej szkole mogłoby pracować ok. 10 – 15 uczniów.
Do drugiej oraz trzeciej klasy technikum.
A1/A2