Biblioteka
Korzystanie z wypożyczalni

Krakau Bibiliothek Foto: Bernhard Ludewig

Biblioteka jest dostępna dla wszystkich. Korzystanie z materiałów bibliotecznych w czytelni jest bezpłatne. Do wypożyczania materiałów z biblioteki upoważnia karta czytelnika, którą otrzymuje się na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu z aktualnym adresem. Młodzież do lat 18 przedkłada pisemne poręczenie rodziców lub opiekunów.

Karta czytelnika na 1 rok kosztuje 20 PLN.
Wszystkie materiały wypożyczamy na okres 3 tygodni.
Termin wypożyczenia można trzykrotnie przedłużyć, o ile publikacja nie została zamówiona przez innego czytelnika. Przedłużyć termin można samodzielnie poprzez własne konto czytelnika, na miejscu w bibliotece w automacie do wypożyczeń, telefonicznie lub mailowo:

bibliothek-krakau@goethe.de
Tel.: +48 12 4225829
Oferujemy bogate zbiory z dziedzin, które stanowią priorytety w naszej działalności:
 • niemiecka literatura współczesna
 • niemiecka sztuka współczesna
 • bieżące debaty i kierunki rozwoju w Niemczech (zwłaszcza w dziedzinie polityki, gospodarki, historii i aktualnych stosunków polsko-niemieckich)
Posiadamy następujące publikacje:
 • współczesną beletrystykę niemieckojęzyczną, również w polskich przekładach
 • literaturę dziecięcą i młodzieżową
 • wybór niemieckojęzycznej klasyki
 • kryminały
 • encyklopedie, leksykony, słowniki
 • materiały do nauki języka niemieckiego
  • podręczniki i materiały dydaktyczne
  • materiały do samodzielnej nauki (proste teksty do czytania i słuchania, podręczniki i ćwiczenia gramatyczne, materiały przygotowujące do egzaminów i do nauki języka handlowo-biurowego)
Poziom A
Poziom B
Poziom C
Propozycje dzieł literackich od poziomu B2
 
 • niemieckie gazety, tygodniki i czasopisma
 Wykaz czasopism
 
 • CD z nagraniami muzycznymi
 • książki do słuchania