Goethe-Zertifikat B2

Goethe-Zertifikat B2 © Getty Images

Chcesz ...

  • podjąć studia w kraju niemieckojęzycznym.
  • ubiegając się o pracę potwierdzić zaawansowaną znajomością języka niemieckiego.
  • przygotować się do podjęcia pracy w Niemczech w jednym z zawodów medycznych.
  • potwierdzić ukończenie poziomu B2.
  • uzyskać oficjalny i uznawany za granicą certyfikat.

Goethe-Zertifikat B2 jest egzaminem z języka niemieckiego dla dorosłych oraz od 2019 r. także dla młodzieży, który potwierdza zaawansowaną znajomość języka. Odpowiada czwartemu poziomowi (B2) kompetencji sześciostopniowej skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

Zdanie tego egzaminu oznacza, że dana osoba ...

  • rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności.
  • potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron.
  • potrafi – w szerokim zakresie tematów – formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

Przygotowanie

Materiały treningowe

Tu znajdziesz przykładowe zestawy egzaminacyjne i treningowe do wykonywania online, również w wersji dla osób niepełnosprawnych i interaktywnej.

Dalsze informacje

Informacje dot. wymogów, treści oraz innych kwestii związanych z egzaminem Goethe-Zertifikat B2: